UPS: Prva akreditovana ustanova sa međunarodno priznatim diplomama

Univerzitet za poslovne studije nastao je 2005. godine. Tada je bio Fakultet za poslovne studije, ali zahvaljujući ostvarenju vizije i misije da se u područje visokog obrazovanja unesu savremeniji sadržaji, Fakultet za poslovne studije prerastao je u nešto mnogo veće: Univerzitet za poslovne studije koji je svakim danom sve više rastao, napredovao i postavljao nove izazove pred sebe i druge.


univerzitet poslovne studije 01

Tako smo postali bogatiji za nove, moderne, licencirane studijske programe na našim fakultetima koji su proširili UPS porodicu. Osim Fakulteta za poslovne i finansijske studije, kroz godine koje su dolazile, nastali su Fakultet za primjenjenu ekonomiju, Fakultet za informacione tehnologije i dizajn, Fakultet za ekologiju, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Fakultet za novinarstvo i komunikologiju i Fakultet pravnih nauka. Realizacijom ovih savremenih studijskih programa omogućili smo studentima da stiču stručno-teorijska i praktično upotrebljiva znanja i vještine kako bi postali neprocjenjiv resurs u razvoju društva.

Naši studenti, ipak, nisu samo imena. Ne mjerimo ih brojevima ili stečenim zvanjima. Naši studenti su dio velike UPS porodice, dio akademske zajednice koja jača inovativnost, osvaja i širi nova znanja i služi interesima zajednice doprinoseći njenom napretku i konkurentnosti. Implementacija novih znanja i vještina studijskih programa na Univerzitetu za poslovne studije u funkciji je ostvarivanja naše misije i vizije, a osnovna misija Univerziteta za poslovne studije je stalno širenje i primjena znanja zasnovanih na dostignućima savremene nauke. Najbolji dokaz da idemo pravim putem je to što smo 2013. godine postali prva akreditovana visokoškolska ustanova. Ali, to nije naš jedini ponos.

UPS Centar za međunarodnu saradnju razvija naše kontakte kroz međunarodne projekte, bilateralne ugovore i zajedničke programe te tako iza sebe imamo potpisane mnogobrojne ugovore o saradnji sa institucijama i univerzitetima iz cijelog svijeta, projekte i skupove u kojima su učestvovali naši studenti i profesori.

Takođe, naš Naučnoistraživački institut postaje vodeća naučnoistraživačka institucija koja doprinosi ukupnom društveno-ekonomskom razvoju, podstiče i realizuje posebne naučne projekte i radove u oblasti društvenih nauka.

Ponosni smo i na naš časopis “Poslovne studije” ali i u čuvenu EBSCO bazu. Iza nas je nekoliko organizovanih naučnih konferencija, savjetovanja i kongresa. Na taj način želimo pokazati naš entuzijazam i snagu u obrazovanju mladih naraštaja, ali i u usavršavanju postojećih.

Za nas su ključni ishod obrazovanja mladi ljudi spremni za uspješnu budućnost. Oni će kvalitetom svoga rada, kreativnošću i uključenošću u svjetske trendove uticati na razvoj našeg društva i privrede. UPS vjeruje u vaš potencijal i kreativnost, a svaka nova ideja nas raduje.

Bićemo vam podrška u izazovima koji su pred vama!

Vodič za buduće studente možete pogledati na www.univerzitetps.com.

(Sponzorisani članak)