U Mostaru na dva univerziteta ove godine preko 22 hiljade studenata

Za samo nekoliko dana Mostar će postati bogatiji za oko 22 hiljade mladih, toliko ih zapravo studira u gradu na Neretvi.


Mostar

Od ovog broja, više od 5000 studenata će studirati na Univerzitetu “Džemal Bijedić”, dok su iz Rektorata Sveučilišta u Mostaru potvrdili kako će u toj instituciji obrazovanje stjecati više od 16.000 studenata.

Ovih dana na fakultetima se vrše upisi studenata koji će biti okončani do kraja septembra, dok će početak oktobra ujedno biti i početak nove akademske godine, kako u Mostaru tako i na većini fakulteta u Bosni i Hercegovini.

Planovi za realizaciju

– U Rektoratu je donesena odluka da se 3. oktobra u Kosači obilježi početak akademske 2016/2017. godine za brucoše koji su se upisali na mostarsko Sveučilište. Kao i ranijih godina, studentima će zaželjeti dobrodošlicu rektorica Sveučilišta prof. dr. sc. Ljerka Ostojić, dok će u ime Studentskog zbora nove članove Sveučilišta pozdraviti predsjednica Zbora Janja Marušić. Svakako, bit će tu i nekoliko muzičkih tačaka. Prema dosadašnjoj praksi, na svečanosti će biti i dekani fakulteta koji će, nakon zajedničke svečanosti, novim studentima pružiti informacije o početku nastave na pojedinim fakultetima, rekao je pomoćnik rektorice za nastavu i studente prof. dr. sc. Vojo Višekruna.

Sveučilište u Mostaru je u junuu objavilo jedinstven konkurs za upis studenata na prvu godinu akademske 2016/2017. Prema tom konkursu, ukupan broj mjesta za studente prve godine preddiplomskih studija koje Sveučilište planom upisa nudi je 4392 mjesta.

– Tokom prvog upisnog kruga Sveučilište u Mostaru upisalo je 3158 kandidata. Nakon prvog roka fakulteti su na svojim web-stranicama objavili slobodna mjesta i održali drugi razredbeni postupak. Završio je upis u drugom razredbenom roku. Dugogodišnja praksa Sveučilišta je da podatke o oba upisna roka prikuplja do kraja septembra kada ćemo imati zaista cjelovite i tačne podatke. Sa sigurnošću se može kazati kako su svoje planirane kapacitet popunili Medicinski fakultet i Farmaceutski fakultet, dok za ostale treba pričekati već spomenutu obradu podataka. Imajući u vidu iskustva iz prošlosti, kao i zanimanje u oba roka, vjerujemo kako će se plan upisa iz konkursa realizirati između 60 i 70 posto, kazao je Višekruna.

Rekordna godina

Najveći broj prijavljenih kandidata, prema očekivanjima, na društvenim je fakultetima. Razlog je široka lepeza ponuđenih studijskih programa i mogućnost kombiniranja. Međutim, primjetno je povećano zanimanje za tehničke fakultete. Isto tako, iz Rektorata Sveučilišta se saznaje i kako je broj studenata iz Hrvatske u konstantnom porastu. Procjenjuje se kako je, od ukupnog broja studenata Sveučilišta u Mostaru, čak 17 posto njih iz Hrvatske.

Mostar postaje jedno od univerzitetskih središta Bosne i Hercegovine te u njemu, uz studente s hrvatskim pasošem, studira i znatan broj studenata s pasošem iz drugih država. Ova akademska godina vjerovatno će biti rekordna po broju studenata na mostarskom Sveučilištu. Novina je i studij komparativne književnosti te cestovnoga saobraćaja. Nove studijske grupe, kaže Višekruna, uvedene su u skladu sa potrebama tržišta rada. I Višekruna potvrđuje kako je smanjen pritisak na Pravni i Ekonomski fakultet, a zanimanje preusmjereno na neke druge, pa i nove studijske grupe.

(Večernji list)