Upitnik: Mjerenje finansijske pismenosti studentske populacije

 Upitnik: Mjerenje finansijske pismenosti studentske populacije

Grupa istraživača sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli trenutno realizira projekat podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, pod nazivom „Mjerenje finansijske pismenosti studentske populacije“.

Osnovni cilj ovog projekta jeste da se, prema blago modifikovanoj metodologiji OECD-a, izmjeri prosječan nivo finansijske pismenosti studenata koji studiraju na javnim univerzitetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (Univerzitet u Bihaću, Univerzitet „Džemal Bijedić“ Mostar, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici).

Upitnik možete pronaći na na ovome linku.

Napominjemo da je upitnik anoniman.

Možda te i ovo zanima?

Osvoji kafe aparat!

Želiš osvojiti vrhunski Caffe Vergnano aparat za kafu, mjesečnu zalihu kafe i spremno dočekati nove ispitne i fakultetske izazove?