UNTZ: Vlada TK dala saglasnost na broj studenata za upis na doktorski studij

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o broju studenata za upis u treći ciklus studija - doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i određivanju visine školarine u akademskoj 2012/2013. godini.


untz logo

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o broju studenata za upis u treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i određivanju visine školarine u akademskoj 2012/2013. godini.

untz slikaShodno prijedlogu odluke na četiri odsjeka Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta data je saglasnost za upis po minimalno sedam, a maksimalno dvadeset studenata. Na Ekonomskom fakultetu, u zavisnosti od usmjerenja maksimalan broj studenata se kreće između tri i pet, dok je na Fakultetu elektrotehnike maksimalan broj studenata deset, prenosi tuzlanski info portal TIP.ba.

Na fakultetu za tjelesni odgoj i sport, odsjek kineziologija minimalno se može upisati sedam, a na Filozofskom fakultetu minimalan broj studenata na sedam odsjeka predviđen je za upis po minimalno tri kandidata. Na Farmaceutskom fakultetu maksimalan broj kandidata je dvadeset, a na Mašinskom fakultetu u zavisnosti od usmjerenja maksimalan broj iznosi tri ili šest studenata.

Na doktorskom studiju na Medicinskom fakultetu, odsjek Biomedicina i zdravstvo predviđen je upis minimalno petnaest, a maksimalno pedeset studenata. Na pet usmjerenja Pravnog fakulteta predviđen je upis po minimalno pet studenata, dok maksimalan broj studenata koji će se moći upisati na doktorski studij na četiri odsjeka Prirodno – matematičkog fakulteta iznosi po deset. Na pet odsjeka Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta predviđen je upis po minimalno jednog kandidata, a na tri odsjeka Tehnološkog fakulteta predviđen je upis po minimalno 5, a maksimalno 10 studenata po odsjeku.

Saglasnost nije data za upis studenata na treći ciklus studija na Odsjeku razredne nastave na Filozofskom fakultetu, jer je analizom utvrđeno da ovaj ciklus nije predviđen Pravilnikom o korištenju akademskih titula isticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu.

Predloženom odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, predviđeno je da studenti trećeg ciklusa studija plaćaju školarinu u iznosu od 9.000 KM na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, 10.000 KM na Prirodno – matematičkom i Tehnološkom fakultetu, 12.000 KM na Edukacijsko – rehabilitacijskom, Farmaceutskom, Filozofskom, Medicinskom i rudarsko – geološko – građevinskom fakultetu, 14.000 KM na Mašinskom i Pravnom fakultetu 14.812 KM na Fakultetu elektrotehnike i 15.000 KM na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

(TIP.ba)