Uvesti elektronske dnevnike u školama u FBiH

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić učestovao je u Londonu na Svjetskom obrazovnom forumu (The Education World Forum 2013), jednom od najvećih globalnih obrazovnih samita, gdje se susreću ministri obrazovanja i vodeći stručnjaci iz ove oblasti iz cijeloga svijeta. Tokom trodnevnog zasjedanja razgovarano je o ključnim izazovima koje ministri imaju u obrazovanju u svojim zemljama.


svjetski obrazovni forum world education forum

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić učestovao je u Londonu na Svjetskom obrazovnom forumu (The Education World Forum 2013), jednom od najvećih globalnih obrazovnih samita, gdje se susreću ministri obrazovanja i vodeći stručnjaci iz ove oblasti iz cijeloga svijeta. Tokom trodnevnog zasjedanja razgovarano je o ključnim izazovima koje ministri imaju u obrazovanju u svojim zemljama.

Federalni i državni ministar na Svjetskom obrazovnom forumu 2013; Foto: FMON
Federalni i državni ministar na Svjetskom obrazovnom forumu 2013; Foto: FMON

Razmijenjena su mišljenja o istraživanju i raspravljano je o inovativnim školskim planovima i programima, uključujući i one koji su utemeljeni na razvoju ključnih vještina u poduzetništvu, a koje mijenjaju tradicionalna viđenja postojećih predmeta i koje pozitivno utječu na ukupni uspjeh učenika.

Ovom prilikom federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić kazao je kako je vrlo važno obrazovni sistem prilagoditi potrebama vremena u koje živimo, ističući da je to moguće i kod nas, odnosno da je to prioritet.

– Pri tomu mislim i na uvođenje elektronskih dnevnika u svim školama u Federaciji BiH, na čemu se već duže radi, a što bi, u više segmenata, unaprijedilo komunikaciju i informiranost kada su u pitanju roditelji, njihova djeca i obrazovne ustanove. Nakon toga će biti moguće i umrežavanje pametnih tablet računara sa smart board-ovima i pametnim tablama te softverima koji omogućuju savladavanje nastavnog plana i programa i olakšavaju učenje djeci, kazao je Mašić.

Svjetski obrazovni forum u Londonu, koji je održan od 28. do 30.01.2013. godine, bio je jedinstvena prilika da ministri obrazovanja zajedno razgovaraju te razmijene iskustva o izazovima i prilikama s kojima su suočeni, a središnja tema ovogodišnjeg Foruma bila je posvećena izradi sistema za kvantitet, kvalitet i učinak, odnosno kako postići uspjeh u dopiranju do svih učenika, te kako podići kvalitet njihovog učenja i konačnog učinka. Na ministarskom forumu raspravljalo se i o politikama proširivanja mogućnosti učenja za sve učenike, poboljšanju kvaliteta obrazovanja i osiguranju pozitivnih utjecaja na ključne društvene, ekonomske i globalne izazove sa kojima se svaka zemlja suočava.

Federalni ministar obrazovanja i nauke imao je i niz bilateralnih susreta s ciljem unapređenja saradnje u oblastima obrazovanja i nauke, saopšteno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

(fmon.gov.ba)