Univerzitet u Tuzli objavio je da će se na studijskim programima na kojima se nije popunio odobreni broj studenata, organizirati drugi upisni rok.


Kako je saopšteno, prijave će se podnositi od 23. do 26.8.2016. godine.

Prijemni ispit drugog ispitnog roka održat će se 31.08.2016. godine u 10.00 sati po fakultetima i studijskim programima.

(UNTZ)