UNTZ: Implementirana aplikacija Registar studijskih programa

U okviru TEMPUS projekta "Strategic Management of Higher Education Institutions Based on Integrated Quality Assurance System" – SHEQA, Univerzitet u Tuzli je u saradnji sa 17 partnerskih institucija, među kojima su svi javni univerziteti u BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH te nekoliko ministarstava obrazovanja u BiH i EU partnera, implementirao aplikaciju - Registar studijskih programa.


rsp untz cover

U okviru TEMPUS projekta “Strategic Management of Higher Education Institutions Based on Integrated Quality Assurance System” – SHEQA, Univerzitet u Tuzli je u saradnji sa 17 partnerskih institucija, među kojima su svi javni univerziteti u BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH te nekoliko ministarstava obrazovanja u BiH i EU partnera, implementirao aplikaciju – Registar studijskih programa.

Registar studijskih programa je namijenjen kako studentima i nastavnicima Univerziteta u Tuzli tako i široj društvenoj zajednici, odnosno svim zainteresovanim osobama koje žele dobiti informacije o studijskim programima koji se izučavaju na Univerzitetu u Tuzli.  Osim podataka o studijskim programima i nastavnim planovima, Registar studijskih programa sadrži i osnovne podatke o Univerzitetu u Tuzli, fakultetima/Akademiji, kao i o nastavnicima koji učestvuju u nastavnom procesu.

Javnom modulu Registra studijskih programa se može pristupiti putem linka: RSP.

Baza podataka će se kontinuirano dopunjavati podacima o novim studijskim programima sva tri ciklusa studija te sa detaljima postojećih. Na ovaj način Univerzitet u Tuzli želi da podigne nivo informisanosti javnosti o svom radu te da pomogne i olakša svim zainteresovanima pronalaženje potrebnih informacija.

Kratko uputstvo za korištenje može se preuzeti na: Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli.

[box type=”shadow”]Pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta u Facebook grupi: STUDOMAT: Univerzitet u Tuzli[/box]

(untz.ba)