U Sarajevu održan seminar “Katalaksija – ekonomija u jednoj lekciji”

U prostorijama Centra za lično i profesionalno usavršavanje u Sarajevu u srijedu je održan još jedan u nizu "Katalaksija" seminara. Seminar pod nazivom "Katalaksija - ekonomija u jednoj lekciji" je održan u organizaciji udruženja "Multi" i Centra za poslovnu afirmaciju (CPA), uz podršku Atlas mreže i studentske mreže "European Students For Liberty".


katalaksija seminar 25.09

U prostorijama Centra za lično i profesionalno usavršavanje u Sarajevu u srijedu je održan još jedan u nizu “Katalaksija” seminara. Seminar pod nazivom “Katalaksija – ekonomija u jednoj lekciji” je održan u organizaciji udruženja “Multi” i Centra za poslovnu afirmaciju (CPA), uz podršku Atlas mreže i studentske mreže “European Students For Liberty”.

Seminaru je prisustvovalo 30 učesnika, uglavnom iz studentske populacije koji su iskazali interesovanje za oblast ekonomije i širih društvenih promjena.

U okviru seminara, prisutni su imali priliku slušati prezentaciju o osnovama ekonomije, koju je vodio Admir Čavalić, autor dokumentarnog filma “Ekonomija” i predsjednik udruženja “Multi”. Nakon toga, Edo Omerčević, direktor Centra za poslovnu afirmaciju je održao predavanje o novcu i monetarnom sistemu. Na kraju, učesnici seminara su aktivno učestvovati u diskusiji o tome da li je ovdašnja ekonomija slobodna, kakvo je stanje ekonomskih sloboda u Bosni i Hercegovini i da li zaista živimo u neoliberalnom kapitalizmu.

– Bosna i Hercegovina se nalazi na 103. mjestu u svijetu kada su u pitanju ekonomske slobode. Za nas ovo znači da moramo iskazati maksimalne napore kako bi održali što više ovakvih seminara koji prije svega promoviraju ideje slobode, odnosno koncept liberalne ekonomije. Da bi promijenili stanje u društvu moramo se držati teorije socijalnih promjena koja naglašava da je ideja osnova svih promjena ili da parafraziram ekonomskog velikana Ludwiga von Misesa, novac i moć su impotentni u odnosu na ideju, istakao je Admir Čavalić, jedan od predavača na seminaru.

Na kraju seminara je predstavljena “European Students For Liberty” studentska mreža, te su svi zainteresovani pozvani da se priključe ovoj mreži. Najaktivni učesnici seminara su dobili knjigu “After the Welfare state”, dok su ostali učesnici nagrađeni prigodnim certifikatima. Ukupna ocjena kvaliteta seminara na osnovu upitnika za evaluaciju iznosi 9 od 10 mogućih poena. Seminar je trajao tri sata i planirano je da se uskoro održi još jedan ovakav seminar u Sarajevu, saopštili su organizatori.

(STUDOMAT.ba)