UNSA: U subotu dodjela 6.127 diploma, roditelji će ove godine moći prisustvovati ceremoniji

Na svečanoj dodjeli diploma koja će se održati 8. novembra, bit će promovisano 6.127 diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu (UNSA).


Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba
Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Na svečanoj dodjeli diploma koja će se održati 8. novembra, bit će promovisano 6.127 diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu (UNSA).

Manifestacija će biti održana u dvorani “Mirza Delibašić” u 11 sati, a bit će to 10. promocija diplomanata i magistranata UNSA. Prva dodjela je održana 2005. godine kada je UNSA kao cjelina krenula u realizaciju Bolonjskog procesa, prenosi portal “Klix.ba”.

Od 6.127 kandidata kojima će biti uručene diplome, njih 4.990 je zvanje steklo nakon I i II ciklusa, a od akademske 2013/14 godine strukturirani III ciklus je jedini oblik za sticanje zvanja doktora nauka ili umjetnosti. UNSA čini 25 fakulteta i akademija, a ove godine promovišu se prvi diplomanti sa Stomatološkog i Farmaceutskog fakulteta unutar ‘Bolonje’. Veterinatski fakultet i dva teološka fakulteta još uvijek nisu dovršili reforme za uključenje u zajednički proces UNSA.

Također, od ove godine unose se kompetencije koje je kandidat stekao nakon ciklusa studija.

– Mi nećemo nagraditi samo po jednog studenta sa svakog fakulteta. Zlatnom značkom nagradit ćemo jedan posto najboljih čiji prosjek nije manji od 9,5. Srebrenim značkama nagradit ćemo sljedećih dva posto čiji prosjek nije manji od 9. U slučaju fakulteta gdje najbolji nije kvalifikovan za spomenute nagrade, on ili ona će dobiti priznanje da je najbolji student akademske 2013/14 godine, rekao je rektor UNSA prof. dr. Muharem Avdispahić koji je dodao da će specijalne plakete biti uručene Studentskom parlamentu (SPUS) za aktivnosti pomoći nakon majskih poplava i profesoru Ifetu Mahmutoviću za organiziranje iste.

– U godini 2013/14 UNSA je uspješno okončao proces institucionalne akreditacije, a to je iziskivalo promjenu kantonalnog zakona o visokom obrazovanju, donošenje Statuta UNSA, i uspostavu Upravnog odbora integriranog univerziteta i ukidanje 61 upravnih odbora u fakultetima članicama, rekao je Avdispahić dodavši da su od 2005. godine u UNSA napravljeni značanji koraci.

– Proces ‘Bolonje’ uspješno se sprovodi, a istakao bih da ona ima tri dimenzije – trocklični model studija i promjena paradigme nastavnog procesa, upravljanje fakultetima i finansiranje studija. Strateški interes je pokretanje prve faze izgradnje grada visokog obrazovanja, nauke i umjetnosti na lokalitetu bivše kasarne ‘Maršal Tito’, dok temeljne smjernice ostaju poboljšanje vidljivosti i internacionalizacija fakulteta, zaključio je Avdispahić.

Prorektor i student Samir Arnautović istakao je dobru saradnju studenata sa Univerzitetom.

– Studenti su dobili mjesto u Senatu UNSA i jedno mjesto prorektora što je također rezultat saradnje. Promocija diploma je najvažniji simbolični i ceremonijalni čin zbog truda kojeg studenti krunišu nakon tri, pet ili više godina. UNSA radi na poboljšanju sistema dodjele diploma na istom mjestu, pa je ove godine kao lokazija uzeta Skenderija koja je mnogo bolja od Zetre. Bez ikakve sumnje Skenderija ima više mjesta i sala je bezbjednija, a roditelji će moći prisustvovati dodjeli, rekao je Arnautović.

[divider]

> Facebook: Univerzitet u Sarajevu – pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta!

[divider]

(Klix.ba)