UNSA: Stupio na snagu novi Statut Univerziteta

Na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA) nedavno je počela nastava u novoj 2013/2014. akademskoj godini. Rektor Muharem Avdispahić tim povodom za Federalnu novinsku agenciju govorio je o Statutu, organima upravljanja te visokoškolske ustanove kao i novostima na pojedinim fakultetima.


univerzitet sarajevo pravo

Na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA) nedavno je počela nastava u novoj 2013/2014. akademskoj godini. Rektor Muharem Avdispahić tim povodom za Federalnu novinsku agenciju govorio je o Statutu, organima upravljanja te visokoškolske ustanove kao i novostima na pojedinim fakultetima.

Rektor Univerziteta Sarajevo Muharem Avdispahić kaže da je stupanjem na snagu Statuta Univerziteta u Sarajevu 28. juna ove godine, Univerzitet u Sarajevu dobio najviši autonomni akt u koji su ugrađeni i elementi institucionalne autonomije, prenosi portal depo.ba.

Navodi da je, donošenjem Statuta, Univerzitet u Sarajevu ojačan punopravnim članstvom pet naučnoistraživačkih instituta (Institut za historiju, Institut za jezik, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Orijentalni institut) te dva fakulteta (Fakultet islamskih nauka i Katolički bogoslovni fakultet). Zemaljski muzej BiH i Gazi Husrev-begova biblioteka postali su pridružene članice Univerziteta.

Izbor dekana i direktora organizacionih jedinica od tada je u isključivoj nadležnosti Univerziteta, a izbor akademskog osoblja je u nadležnosti Senata Univerziteta.

– Profesor Pjer Žalica i prof. dr. Borislav Petrović su prvi dekani kojima su na 14. sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 25. septembra ove godine uručena rješenja o imenovanju za dekane Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2013 – 2017. godine,  kazao je prof. dr. Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu.

Podsjeća da je Senat Univerziteta u Sarajevu, na sjednici u septembru ove godine, izabrao pet članova Upravnog odbora Univerziteta (četiri iz reda redovnih profesora i jednog iz reda studenata).

– Upravni odbor je kolegijalni organ upravljanja odgovoran za poslovanje Univerziteta. Upravni odbor Univerziteta ima 11 članova, od kojih šest imenuje Vlada/osnivač, a pet članova, od kojih je jedan predstavnik studenata, imenuje Senat. Također, broj predstavnika studenata u Senatu Univerziteta u Sarajevu povećan je sa 1 na 6, kaže rektor.

Upitan za novine na fakultetima Univerziteta u novoj akademskoj godini, Avdispahić navodi da je na Odsjeku politologije Fakulteta političkih nauka, na prvom ciklusu studija pokrenut studijski smjer Međunarodni odnosi i diplomatija.

Na prvom ciklusu studija Prirodno-matematičkog fakulteta, u okviru Odsjeka za hemiju u ovoj akademskoj godini, pokrenut je smjer Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša.

U akademskoj 2013/2014. godini na Fakultetu zdravstvenih studija pokrenut je drugi ciklus studija. Na drugom ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu pokrenut je program “Islamsko bankarstvo/Islamic Banking”, u suradnji s Univerzitetom u Boltonu.

Rektor najavljuje da se očekuje i realizacija interdisciplinarnog studija “Konzervacija i restauracija”, koji organiziraju Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno-matematički fakultet.

Novi doktorski studiji pokrenuti su na Fakultetu političkih nauka – doktorski studij iz naučne oblasti socijalnog rada; Filozofskom fakultetu – doktorski studij književnosti i doktorski studij iz književnosti “Književnost i kultura”; Medicinskom fakultetu – doktorski studij “Biomedicina i zdravstvo”.

Na Prirodno-matematičkom pokrenut je doktorski studij na Odsjeku za fiziku, Odsjeku za geografiju i doktorski studij “Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju”.

Doktorski studij pokrenut je i na Stomatološkom fakultetu s klinikama; Šumarskom fakultetu – doktorski studij “Šumarstvo i hortikultura” te na Veterinarskom fakultetu.

Uz želje za uspješan studij, na početku nove akademske 2013/2014. godine, rektor Avdispahić studentima poručuje da iskoriste mogućnosti koje su otvorene za potpuniju uključenost u sve procese reforme Univerziteta usmjerene na poboljšavanje njegovog mjesta u evropskom prostoru visokog obrazovanja i istraživanja.

– Odgovoran odnos studenata prema studiju s jedne strane njima donosi dobrobit, a s druge strane gradi novo lice bh. društva, poručio je prof. dr. Muharem Avdispahić.

Akademska 2013/2014. godina počela je 1. oktobra, a nastava – zimski semestar akademske 2013/2014. godine 7. oktobra.

[box type=”shadow”]Pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta u Facebook grupi: STUDOMAT: Univerzitet u Sarajevu[/box]

(FENA/depo.ba)