Poziv za učešće u programu “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”

Nakon uspješnog prvog ciklusa programa koji se održao tokom 2012. i 2013. godine, Fondacija "Humanost u akciji Bosna i Hercegovina" poziva studente prve i druge godine univerziteta u Bosni i Hercegovini da se prijave za učešće u drugom ciklusu programa pod nazivom "Poticanje demokratskih vrijednosti i građanskog aktivizma među mladima", koji će početi krajem novembra 2013. godine.


Nakon uspješnog prvog ciklusa programa koji se održao tokom 2012. i 2013. godine, Fondacija “Humanost u akciji Bosna i Hercegovina” poziva studente prve i druge godine univerziteta u Bosni i Hercegovini da se prijave za učešće u drugom ciklusu programa pod nazivom “Poticanje demokratskih vrijednosti i građanskog aktivizma među mladima”, koji će početi krajem novembra 2013. godine.

Advertisements

Osmomjesečni program ima za cilj prenošenje znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima i poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkih vještina učesnika.

Program se sastoji iz sljedećih komponenti:

  • Osmodnevni edukacijski program (30. novembar – 7. decembar 2013. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizamu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.
    Praktična komponenta ovog dijela programa će biti usmjerena na razvoj liderskih i komunikacijskih vještina, na promovisanje upotrebe društvenih mreža u svrhu aktivizma, te na razvoj istraživačkih vještina.
  • Individualno istraživanje (decembar 2013. – februar 2014. godine) će omogućiti učesnicima da istražuju pitanje od njihovog interesa, a koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjere diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih. Učesnicima će biti dodijeljeni i mentori koje će moći konsultovati u procesu istraživanja.
  • Trodnevni trening (mart 2013. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja, ali i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta. U sklopu seminara učesnici će također biti podijeljeni u 3 grupe i raditi zajedno na razvoju projektnih ideja koje će pokušati adresirati neka od pitanja identificiranih tokom faze istraživanja. Svaka grupa će na kraju ovog seminara imati osmišljen mini projekat i dobiti sredstva za njegovu implementaciju.
  • Implementacija grupnih projekata (maj – juni 2014. godine) – učesnici će imati tri mjeseca da realizuju svoje mini projekte i na taj način primjene znanje i vještine koje su stekli u prethodnim fazama programa.
  • Završna ceremonija (juni 2014. godine) će se održati u Sarajevu i predstavljat će priliku za prezentaciju realizovanih mini projekata, ali i razvoj diskusije o pitanjima od značaja za mlade.

Petnaest kandidata će biti odabrano za učešće u programu.

Organizator snosi troškove puta, smještaja, hrane, radnih materijala za učesnike, kao i druge troškove programa.

Nakon uspješnog završetka programa će kandidatima biti dodijeljeni certifikati o učešću.

Procedura za prijavu

Potrebno je ispuniti aplikacijski formular koji je dostupan na sljedećem linku.

Advertisements

Krajnji rok za podnošenje prijava je 3. novembar 2013. godine.

O trenutnom i prethodnom ciklusu projekta se možete detaljnije informisati putem sljedeće stranice:  www.hiabih.wix.com.

Za više informacija molimo da nas kontaktirate putem e-maila:

  • Elma Hodzic, e.hodzic@humanityinaction.org
  • Aida Salčić, a.salcic@humanityinaction.org
  • Ili putem telefona: +387 (0)33 218 281.

O organizatoru

Humanost u akciji (Humanity in Action  – www.humanityinaction.org) je mreža istoimenih neprofitnih organizacija iz Danske, Njemačke, Francuske, Poljske, Holandije, Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Od 1997. godine HIA obrazuje, inspiriše i povezuje globalnu mrežu studenata, mladih profesionalaca i već ostvarenih lidera posvećenih promociji ljudskih prava, različitosti i aktivnog građanstva u njihovim zajednicama i širom svijeta.

HIA svake godine organizuje ljetne programe u pet evropskih zemalja, koji su otvoreni za studente iz ukupno 13 država, uključujući studente iz BiH. Uz to, HIA nudi mogućnost profesionalnog razvoja kroz programe u Kongresu SAD-a, Evropskom parlamentu, ICTY-u i drugim uglednim institucijama. Fondacija Humanost u akciji BiH je u sklopu svog dosadašnjeg djelovanja u BiH organizovala niz obrazovnih programa za mlade u BiH te za starije polaznike programa HIA, učestvovala u skupljanju knjiga za Vijećnicu kroz projekat Books4Vijecnica, u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu, organizovala međunarodnu konferenciju u Sarajevu sa oko 250 učesnika, istaknutih stručnjaka, donatora, članova odbora organizacije i mladih lidera iz cijelog svijeta pod nazivom „Treća međunarodna konferencija Humanosti u akciji: O pomirenju, pamćenju i ljudskim pravima“.

(STUDOMAT.ba)