UNSA: Senat donio zaključke i odluke za realizaciju studijske 2020/2021. godine

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 18. elektronskoj sjednici održanoj 09.09.2020. godine donio sljedeće zaključke i odluke.


unsa studomat
Foto: STUDOMAT

Odluku o organizacija nastavnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2020/2021. godinu u uslovima pojave koronavirusa (COVID-19) možete preuzeti ovdje.

Odluku o načinu realiziranja septembarskog ispitnog roka na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2019/2020. godinu u uslovima pojave koronavirusa (COVID-19) možete preuzeti ovdje.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Odluku o dopunskom septembarskom roku za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2020/2021. godinu možete preuzeti ovdje.

Odluku o proširenju plana upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2020/2021. godinu možete preuzeti ovdje.