Stipendije kompanije ZIRA za studente tehničkih fakulteta

Kompanija ZIRA objavila je konkurs za dodjelu stipendija studentima tehničkih fakulteta (informacijsko-komunikacijske tehnologije) Univerziteta u Bosni i Hercegovini za akademsku 2020/2021. godinu.


zira

Kompanija ZIRA kao društveno odgovorna firma prepoznaje da je adekvatno obrazovanje i usavršavanje mladih ljudi u Bosni i Hercegovini od suštinskog značaja za njihovu i budućnost ove zemlje. Samo obrazovani mladi ljudi imaju šansu da svojim znanjem i zalaganjem doprinesu društvu u cjelini kao i da sebi osiguraju prosperitetnu budućnost.

Ovakvo opredjeljenje je u skladu sa vizijom i vrijednostima osnivača kompanije ZIRA, gosp. Zijaha Rašidagića, koji je cijelog života nesebično pomagao i vjerovao u mlade ljude ove zemlje.

U skladu sa ovakvim opredjeljenjem i vrijednostima koje ZIRA nastavlja njegovati, prepoznajemo posebnu potrebu da se mladim ljudima, uspješnim studentima i studentima koji dolaze iz porodica slabijeg imovinskog stanja, pomogne da steknu željeno obrazovanje kroz pokrivanje jednog dijela troškova obrazovanja i života.

U skladu sa ovakvim društveno odgovornim i korisnim opredjeljenjem ZIRA je formirala fond za stipendiranje, putem kojeg će se na godišnjem nivou osigurati 20 stipendija, plativih u redovnim mjesečnim iznosima.

Kome je je konkurs namijenjen?

Konkurs za stipendiranje je namijenjen studentima tehničkih fakulteta (informacijsko-komunikacijske tehnologije) Univerziteta u BiH.

Uslovi konkursa

Stipendiju, za vrijeme trajanja studija, može dobiti student koji ispunjava sljedeće uslove:

 • Državljanin/ka Bosne I Hercegovine
 • Redovni student I ili II ciklusa na Univerzitetu u BIH
 • Nije primalac stipendije ili novčane pomoći za školovanje od neke druge institucije

Prijava na konkurs sadrži

Obavezna dokumentacija:

 1. ispunjen prijavni obrazac
 2. molba za dodjelu stipendije s kratkim CV-ijem i vlastoručnim potpisom
 3. uvjerenje o redovnom školovanju
 4. potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena kopija indeksa)
 5. ovjerena izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova
 6. lična fotografija

Ukoliko se za stipendiju aplicira po osnovu slabijeg imovinskog stanja porodice aplikanta, potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuje stanje potrebe u domaćinstvu:

 1. ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima)
 2. potvrda o visini posljednje tri plate, odnosno posljednje tri penzije za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu ili primaju penziju (kopija izrezaka o plati ili penziji)
 3. potvrda o neuposlenosti za članove domaćinstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se porodica uzdržava).
 4. odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja (smrtni list)

Eventualna dodatna dokumentacija koju je moguće priložiti:

 1. potvrda o redovnom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog domaćinstva
 2. potvrda o osvojenim nagradama na kantonalnom, državnom ili međunarodnom nivou stečenih tokom školovanja ili fakultetskog obrazovanja

Dokumentaciju poslati na adresu ili donijeti lično u prostorije ZIRA:

ZIRA d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo
Toranj A/5 sprat

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objave. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Stipendisti koji ostvare pravo na stipendiranje će biti obavješteni putem e-mail adrese i/ili telefona naznačenog u prijavnom obrascu.