UNSA: Sastanak konzorcija Erasmus Mundus projekta SUNBEAM

Na Univerzitetu u Sarajevu se 6. i 7. maja 2015. godine održava radno-konsultativni sastanak konzorcija Erasmus Mundus projekta SUNBEAM.


univerzitet u sarajevu cover2

SUNBEAM je projekat iz programa Erasmus Mundus pokrenut s ciljem povezivanja univerziteta iz Evropske unije i sa Zapadnog Balkana. Ovaj projekat se uklapa u evropsku politiku o visokom obrazovanju promovirajući glavne ciljeve takve politike poput promocije evropskog visokog obrazovanja, unapređenje perspektive karijera studenata, promocije interkulturalnog razumijevanja kroz akademsku saradnju i mobilnost nastavnika, saradnika i studenata.

Projekat nudi stipendije koje u potpunosti finansiraju:

  • Studijski boravak studenata, istraživača, akademskog i administrativnog osoblja iz zemalja zapadnog Balkana na jednom od partnerskih univerziteta u EU.
  • Studijski boravak studenata, istraživača, akademskog i administrativnog osoblja iz zemalja sa partnerskih univerziteta iz EU na jednom od partnerskih univerziteta na Zapadnom Balkanu.

Sljedeći EU univerziteti učestvuju u akademskoj mobilnosti u sklopu projekta SUNBEAM:

1. Politehnički univerzitet Delle Marche, Ankona, Italija (koordinator)
2. Sveučilište u Splitu, Hrvatska
3. Jonski univerzitet, Grčka
4. Univerzitet u Primorskoj, Slovenija
5. Univerzitet Foscari u Veneciji, Italija
6. Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
7. Univerzitet u Urbinu, Italija
8. Univerzitet u Bolonji, Italija

Od 2008. godine Univerzitet u Sarajevu je ravnopravni partner Erasmus Mundus programa i učestvovao je u svih 19 dosadašnjih odobrenih projekata čiji akronimi su: JoinEU-SEE I-IV, BASILEUS I-V, EM2STEM, ERAWEB I-II, EUROWEB, EUROWEB+, SIGMA, SIGMA Agile, JoinEU-SEE PENTA, GREENTECH i SUNBEAM. Univerzitet u Sarajevu kroz Erasmus Mundus program ostvaruje saradnju sa 45 institucija, navodi se u saopštenju Službe za odnose s javnošću UNSA.

(STUDOMAT.ba)