UNSA: Regulisanje statusa studenata sa posebnim potrebama

Regulisanje statusa i prava na jednake prilike u obrazovanju studenata sa posebnim potrebama bio je povod sastanka ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS-a Elvira Kazazovića sa koordinatoricom Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Sarajevu Mirnom Marković.


Foto: Oslobođenje
Foto: Oslobođenje

– Ured ima za cilj da studentima sa posebnim potrebama omogući da imaju jednak pristup svim univerzitetskim programima i aktivnostima, kao i da aktivno participiraju u nastavnim procesima, jer smatramo da ćemo ih na taj način potaknuti da postanu odgovorne osobe koje mogu donositi vlastite odluke, rješavati probleme i zastupati svoje interese, pojasnila je Marković.

Advertisements

Ministar Kazazović je podržao rad ovog ureda, te se složio da svima treba omogućiti jednake uslove za pohađanje i praćanje nastave na fakultetima.

Neophodno je da studenti sa posebnim potrebama imaju podršku i od kolega, ali i od profesionalnog akademskog osoblja u provođenju adekvatnog inkluzivnog obrazovanja, naglašeno je tokom sastanka.

Advertisements

– Vrlo je važno da se prepoznaju ljudski resursi iz akademske zajednice, ali i stručnjaci iz prakse koji bi kroz rad u uredu stavili kapacitete na raspolaganje kako bi se postigli željeni ciljevi, rekla je Marković.

Navela je da se ured zalaže za uspostavljanje sistema prevencije diskriminacije i negativne stereotipizacije određenih grupa ljudi, ali i za senzibiliranje društva radi aktivnog učešća u stvaranju jednakih prilika za obrazovanjem.

(Oslobođenje)