UNSA: Radionica u okviru projekta “Osnaživanje univerziteta u izvršavanju odgovornosti za osiguranje kvaliteta”

Univerzitet u Sarajevu je domaćin radionice koja će se, u okviru projekta "Osnaživanje univerziteta u izvršavanju odgovornosti za osiguranje kvaliteta", održati u četvrtak 4. juna 2015. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 10:00 sati.


pfsa unsa slika

Univerzitet u Sarajevu učestvuje u Tempus projektu pod nazivom “Osnaživanje univerziteta u izvršavanju odgovornosti za osiguranje kvaliteta”. Projekat vodi Evropska univerzitetska asocijacija (EUA), Brisel, Belgija, u saradnji sa visokoobrazovnim institucijama u Evropskoj uniji i na Zapadnom Balkanu.

Gospođa Tia Loukkola, direktorica Sektora za institucionalni razvoj iz Evropske univerzitetske asocijacije, govorit će o temi “Revidirani evropski standardi i upute za osiguranje kvaliteta – novi elementi i posljedice“. Nakon toga će gospodin Benjamin Muhamedbegović, pomoćnik direktora za osiguranje kvaliteta iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, dati osvrt na utjecaj revidiranog evropskog izvještaja na osiguranje kvaliteta u BiH. Gospođa Anna-Lena Claeys-Kulik, iz Odjela za podršku projektima Evropske univerzitetske asocijacije, izlagat će o temi finansijskog menadžmenta i održivosti projekata, a kolege sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Odsjeka za fiziku i Instituta za genetički inženjering i biotehnologiju, predstavit će svoje aktivnosti u oblasti naučnoistraživačkog rada, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

Obezbijeđeno je simultano prevođenje.

Više informacija o navedenom projektu dostupno je na web stranici www.eureqa.eua.be.

(STUDOMAT.ba)