UNSA: Održan informativni sastanak dobitnika stipendija Erasmus+

Učešćem u programima mobilnosti Univerzitet u Sarajevu je omogućio da nekoliko stotina studenata, nastavnika i saradnika učestvuje u akademskoj i administrativnoj mobilnosti sa partnerskim univerzitetima širom Evrope.


Foto: UNSA
Foto: UNSA

Od 2008. godine Univerzitet u Sarajevu je prisutan u evropskim obrazovnim programima kroz Erasmus Mundus, a od 2015. godine kroz Erasmus+ program.

Na osnovu raspisanih konkursa u toku studijske 2016/2017. godine odabrani su studenti, nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu – stipendisti ovog programa da dio svoje akademske edukacije odnosno akademskog/administrativnog rada provedu na partnerskim univerzitetima u zemljama članicama Evropske unije u toku studijske 2017/2018. godine.

Tim povodom Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je u četvrtak 8. juna 2017. godine organizirala informativni sastanak sa stipendistima, pri čemu su im predstavljena sva potrebna akademska i administrativna prava, obaveze i odgovornosti, a koje ih očekuju prije, u toku i nakon mobilnosti.

Ovo je ujedno bila prilika da se stipendisti međusobno i upoznaju te razmijene dosadašnja iskustva sa programima mobilnosti. Spomenuta služba je pripremila promotivni materijal na kojem se nalaze sve potrebne informacije, a nakon prezentacije održana je i aktivna sesija pitanja i odgovora koji nisu bili pokriveni ovom prezentacijom.

(UNSA)