UNSA: Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

Univerzitet u Sarajevu objavio je Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini. Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama Univerziteta do 7. jula 2014. godine.


Univerzitet u Sarajevu objavio je Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini. Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama Univerziteta do 7. jula 2014. godine.

Advertisements

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica će utvrditi datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što će objaviti na svojim web stranicama i oglasnim pločama.

Prijemni ispiti će se završiti do 29. augusta 2014. godine.

Upis primljenih studenata obavit će se u periodu od 1. do 22. septembra 2014. godine, s tim da organizacione jedinice, koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Advertisements

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu biće utvrđena Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu.

Konkurs za upis kao i Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na svim fakultetima Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini možete preuzeti u dokumentu u [highlight]prilogu[/highlight].

[box type=”shadow”]Facebook: Univerzitet u Sarajevu – pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta![/box]

(unsa.ba)