UNSA: Izmjena Zakona o obrazovanju na štetu studentima koji nisu iz Sarajeva

Grad bi trebao da tretira jednako sve studente bez obzira iz kojeg dijela BiH dolaze.


unsa 1

Studenti u Kantonu Sarajevo suočavaju se sa novim problemima.  Nakon izmjene Zakona o visokom obrazovanju, diskriminisana su djeca šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i djece bez oba roditelja, a koji nemaju prebivalište u Kantonu Sarajevo.

Brucoši koji nisu iz Sarajeva će plaćati sve troškove studiranja

Naime, studenti koji su ove godine prvi put kreću na Univerzitet u Sarajevu, a koji pripadaju kategorijama djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja, bit će primorani plaćati školarinu bez obzira na status.

Ovo se odnosi samo na studente koji nemaju prebivalište u glavnom gradu BiH. Kako je do sada glasilo pravilo da studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja, nisu bili dužni plaćati troškove fakulteta.

 – Mi ne možemo kao glavni grad gledati lokalno na ovaj problem, ti ljudi se nisu borili za kantone, borili su se za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu i zato grad treba da tretira jednako sve studente bez obzira iz kojeg dijela BiH dolaze, kazao je Imran Pašalić, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.