Poništena još 71 diploma privatnog fakulteta u Bosni i Hercegovini

Na ovom fakultetu tvrde da su žrtve sistema, te da je u pitanju tehnička greška.


diploma

Inspektorat RS-s poništio je još 71 diplomu Visoke škole Prometej, na studijskom programu Transportno inženjerstvo.

Na ovom fakultetu ponovo tvrde da su žrtve sistema, te da je u pitanju tehnička greška.

Prosvjetna inspekcija RS je polovinom jula naložila Visokoj školi Prometej da proglasi ništavnim diplome za studente koji su upisani u generaciju 2012/13 i 2013/14 godine, a koji su završetkom studijskog programa Transportno inženjerstvo stekli zvanje diplomirani inženjer saobraćaja.

Na ovo rješenje Prometej se žalio Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, koje je žalbu odbilo i naložilo poništavanje diploma.

Nakon toga „Prometej“ poništava 71 diplomu.

 – Na osnovu rješenja Inspektora za prosvjetu i sport Senat Visoke škole za prosvjetu i sport je donio odluku o otklanjanju nepravlinosti i ispravljanju grešaka diploma svršenih studenata studijskog programa Transportno inženjerstvo te proglašavanju diploma ništavnim, istakli su u Prometeju.

U Prometeju tvrde da su diplome poništene jer je u njima bilo upisano zvanje „diplomirani inženjer saobraćaja“, dok u Inspektoratu smatraju da treba stajati „strukovni specijalista inženjer saobraćaja“.

Spisak poništenih diploma možete vidjeti na linku ovdje.