Brucoši koji nisu iz Sarajeva će plaćati sve troškove studiranja

Djece RVI, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja, bit će primorani plaćati školarinu bez obzira na status. Razlog - nisu iz Sarajeva.


unsa

Studenti koji su ove godine prvi put kreću na Univerzitet u Sarajevu, a koji pripadaju kategorijama djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja, bit će primorani plaćati školarinu bez obzira na status.

Ovu informaciju objavili smo prošle sedmice, a potvrdio ju je i predsjednik SPUS-a Imran Pašalić.

Ovo se odnosi samo na studente koji nemaju prebivalište u glavnom gradu BiH.

Kako je do sada glasilo pravilo da studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja, nisu bili dužni plaćati troškove fakulteta.

Pašalić je kazao za Hayat.ba kako se ova odluka odnosi samo na brucoše, dok će se prema studentima starijih godina primijenjivati stari princip, odnosno da su svi studenti sa prostora BiH, a koji spadaju u navedene grupe, oslobođeni plaćanja školarine.

 – Ovog 11. septembra smo Skupštini Kantona Sarajevo dostavili inicijativu kojom predlažemo izmjenu stava 3 iz člana 31. Zakona o visokom obrazovanju koji trenutno glasi: “Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja, a koji imaju prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo, oslobođeni su plaćanja školarine odnosno školuju se na teret Budžeta Kantona Sarajevo“, a za koji smatramo da je u najmanju ruku diskriminatoran i štetan po odnos prema braniteljima i prema državi Bosni i Hercegovini, kazao je Pašalić za Hayat.ba.

Smatra kako sva djeca koja dolaze iz svih dijelova BiH moraju biti jednako tretirana, posebno jer se radi o djeci čiji su roditelji dali veliki doprinos u odbrani zemlje, ali i o onima najugroženijim.

 – Još uvijek nismo dobili odgovor iz Kantona. Ovakve stvari ne možemo prihvatiti. Mali broj je studenata koji pripadaju navedenim kategorijama, tako da ne mislimo da bi u tom slučaju budžet bio znatno oštećen, štaviše, taj iznos bi bio manji nego ranije. Ovdje je prvenstveno odgovornost na federalnom Ministarstvu obrazovanja, jer oni trebaju formirati spisak studenata koji spadaju u navedene kategorije. Kanton Sarajevo nije dužan finansirati te studente, nego bi federalno ministarstvo to trebalo preuzeti što je slučaj bio do sada. S obzirom da je ista koalicija i na federalnom i na kantonalnom nivou, vjerujemo da će proraditi svijest rukovodilaca i da ćemo naći zajedničko i prihvatljivo rješenje za sve, kazao je.

Dodao je kako ovakvo rješenje ne podržava ni Univerzitet, te su poručili predstavnicima Studentskog parlamenta kako će učini sve što je u njihovoj moći da se izbore za ravnopravan status svih studenata.

 – Federalni nivo, onaj iz obrazovanja, jednostavno mora imati sluha za ovakve stvari, poručio je Pašalić!

Napominjemo, akademska godina u Kantonu Sarajevo počela je drugog oktobra.