UNMO: Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2013/2014. godini

Senat Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru raspisao je Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2013/2014. godini. Konkurs traje od 17. juna/lipnja do 6 jula/srpnja 2013. godine.


unmo logo

Senat Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisao je Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u akademskoj 2013/2014. godini. Konkurs traje od 17. juna/lipnja do 6 jula/srpnja 2013. godine.

unmo logoU prvu godinu studija u akademskoj 2013/2014. godini kandidati se upisuju u skladu sa Odlukom o upisu studenata (u prilogu).

Za prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati sljedeća dokumenta:

  • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek i smjer na koji konkuriše;
  • originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća nostrificirana dokumenta.

Visokoškolske ustanove u okviru Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru će na svojim oglasnim pločama objaviti detaljne informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj, kao i druge relevantne informacije.

Više informacija u dokumentu u prilogu:

 

Pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta u zvaničnoj Facebook grupi: STUDOMAT: Univerzitet u Mostaru

(unmo.ba)