Prorektor za nastavu UNSA: “Izaberite fakultet u skladu s potrebama tržišta rada”

Senat Univerziteta u Sarajevu utvrdio je prijedlog plana upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2013./2014. godini i prijedlog plana upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u novoj akademskoj godini. Utvrđeni prijedlozi dostavljeni su Vladi Kantona Sarajevo, putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS-a, radi dobijanja saglasnosti.


prof dzenan djonlagic prorektor unsa

Senat Univerziteta u Sarajevu utvrdio je prijedlog plana upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2013./2014. godini i prijedlog plana upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u novoj akademskoj godini. Utvrđeni prijedlozi dostavljeni su Vladi Kantona Sarajevo, putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS-a, radi dobijanja saglasnosti.

prof dzenan djonlagic prorektor unsaNakon dobijene saglasnosti konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu za akademsku 2013./2014. godinu bit će objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Univerziteta u Sarajevu i web stranicama i oglasnim pločama fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu.

Prorektor za nastavu Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Dženan Đonlagić kazao je agenciji FENA da je u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu planiran upis 6.820 studenata. Od toga na redovni studij 2.794, redovni studij za koji troškove snose studenti 1.861, vanredni studij 1.328, distance learning studij 530, te 307 stranih državljana. U prvu godinu drugog ciklusa studija planiran je upis 3.906 studenata, prenosi portal DEPO.ba.

Po riječima prorektora Đonlagića, iskustva iz ranijih godina pokazuju da se završeni srednjoškolci u najvećem broju opredjeljuju za studiranje na fakultetima grupacije društvenih nauka.

Posljednjih godina, kaže, povećan je interes za upis na fakultete grupacije tehničkih nauka, a postepeno se povećava i interes za fakultete grupacije medicinskih nauka, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka i humanističkih nauka.

Đonlagić kaže da je jedan od strateških ciljeva Univerziteta u Sarajevu uskladiti školovanje kadrova s potrebama tržišta rada, ali da je važno i da mladi ljudi prilikom izbora budućeg zanimanja vode računa o potrebama tržišta rada.

– Smatramo da je radi smanjenja broja nezaposlenog kadra potrebno odgovarajućim stimulativnim mjerama, poput stipendija, privući završene učenike srednjih škola da se pri upisu opredijele za studijske programe u oblastima u kojima je izražen nedostatak visokoobrazovanog kadra, kazao je.

Đonlagić ističe da radi poboljšanja informiranosti studenata o stanju na tržištu rada, u prilogu konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu, svake godine objavljuju i pregled nezaposlenih osoba iz evidencije Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, prema završenom studiju na visokoškolskim ustanovama.

– Prema Strategiji razvoja visokog obrazovanja u KS 2010-2015. godine ukupan broj i strukturu upisanih studenata na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo odobrava Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog visokoškolskih ustanova, a također broj i strukturu studenata finansiranih iz budžeta utvrđuje Vlada na osnovu obrazloženog i usaglašenog prijedloga Ministarstva, a na osnovu kapaciteta visokoškolskih ustanova i analize potreba tržišta rada, kazao je.

Đonlagić kaže da je Univerzitet u Sarajevu sveobuhvatan univerzitet koji pokriva oblasti humanističkih, društvenih, medicinskih, prirodno-matematičkih i biotehničkih te tehničkih nauka i umjetnosti.

– Određene studijske programe nude samo javni univerziteti, a najveći broj studijskih programa ponuđen je upravo na Univerzitetu u Sarajevu. Univerzitet u Sarajevu ima i najveći broj nastavnika i suradnika u odnosu na ostale visokoškolske ustanove u BiH, odgovorio je Đonlagić na pitanje koliko je Univerzitet sa svojom ponudom atraktivan u odnosu na privatne visokoškolske ustanove.

Upitan da li se razmišlja o otvaranju novih programa prorektor Đonlagić kaže da je na Fakultetu političkih nauka u akademskoj 2013./2014. godini na prvom ciklusu studija planirano pokretanje studijskog smjera međunarodni odnosi i diplomatija u okviru Odsjeka politologije.

– Na prvom ciklusu studija Prirodno-matematičkog fakulteta u okviru Odsjeka za hemiju u akademskoj 2013./2014. godini bit će pokrenut smjer kontrola kvaliteta i zaštita okoliša. U akademskoj 2013./2014. godini na Fakultetu zdravstvenih studija bit će pokrenut drugi ciklus studija, kazao je prorektor Đonlagić.

(Fena/DEPO.ba)