Konkurs za dodjelu stipendija odnosi se na studente koji dolaze iz država koje nisu članice Evropske unije, a, kako navodi Univerzitet, cilj je u Holandiju privuću najbolje i najambicioznije studente.

Stipendije su ponuđene za napredne studije vazdušnog prava, evropskog i međunarodnog prava, međunarodnog poreznog prava, javnog međunarodnog prava, međunarodnog civilnog i komercijalnog prava, prava i digitalne tehnologije, evropskog i međunarodnog prava o ljudskim pravima, međunarodnih dječijih prava, te međunarodnih odnosa i diplomatije.

Kako se većina predavanja na ovom univerzitetu odvija na engleskom jeziku, u prijavi je potrebno priložiti i certifikat o poznavanju engleskog jezika. Po mogućnosti, iako nije i obavezno, najbolje je priložiti IELTS certifikat.

Univerzitetu u Leidenu nudi tri vrste stipendija, i to dvije dijelimične od 10.000 i 15.000 eura, te punu stipendiju za master program.

Master programi na ovom prestižnom holandskom univerzitetu počinju u februaru 2017. godine, a konkurs je otvoren do 1. oktobra 2016. godine.

Prijaviti se možete online, na službenoj internet stranici Univerziteta.

(Stipendije.ba)

STUDOMAT
STUDOMAT je najveća internet zajednica studenata i mladih u regionu osnovana 2012. godine, namijenjena studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, stipendijama, studentskim poslovima, smještaju i ostalim temama koje su interesantne studentima i mladima.