Univerzitetu u Tuzli dodijeljen DOI broj

Šta je DOI broj?


Posredstvom NUBBiH agencije za DOI, Univerzitetu u Tuzli je u januaru 2021. godine dodijeljen jedinstveni DOI broj.

Advertisements

Ovaj broj će se dodjeljivati časopisima koje izdaje Univerzitet u Tuzli. U vezi s navedenim, prof.dr.sci. Nermin Sarajlić, prorektor za NIR, organizovao je nekoliko sastanaka kojima su prisustvovali urednici časopisa i bibliotekari Univerziteta u Tuzli, saradnici za DOI. Na sastancima su definirane obaveze uredništva časopisa, odnosno Univerziteta u Tuzli.

S ciljem lakše i brže komunikacije vezane za dodjeljivanje DOI broja kreirana je i e-mail adresa: doi@untz.ba za koju je zadužen dr.sci. Senad Čeliković, bilbiotekar – saradnik za DOI Univerziteta u Tuzli.

Advertisements

Šta je DOI?

DOI (Digital Object Identifier) je digitalni identifikator objekta, koji može biti dodijeljen objektu bilo koje vrste, i to digitalnom, materijalnom ili apstraktnom, kao i bilo kojoj razini njegove granularnosti. DOI je trajna poveznica na potpuni digitalni objekt ili na podatak o njemu. U izdavaštvu i bibliotekarstvu DOI se koristi za identifikaciju svih vrsta građe – knjiga, časopisa, zbornika s konferencija itd. DOI ne zamjenjuje ni jedan drugi identifikator (ISSN, ISBN, ISMN itd.).

Pročitajte više klikom ovdje.