Univerzitet u Sarajevu promovisao 25 doktora nauka i umjetnosti

Dana 22.12.2016. u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu upriličena je svečana promocija doktora nauka i doktora umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.


Foto: EFSA UNSA
Foto: EFSA UNSA

Na promociji doktora nauka i doktora umjetnosti Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, i dekani sedam fakulteta Univerziteta u Sarajevu promovirali su dvadeset i tri kandidata i kandidatkinje na čast doktora nauka, te dva kandidata na čast doktora umjetnosti.

Na održanoj svečanosti promovirano je dvadeset i pet kanidata sa sedam fakulteta Univerziteta u Sarajevu:

 • Na čast DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA – OBLAST: ARHITEKTURA I URBANIZAM:
  VEDAD ISLAMBEGOVIĆ
 • Na čast DOKTORA EKONOMSKIH NAUKA – OBLAST: MENADŽMENT:
  RANKO MARKUŠ
  AMRA RIZVIĆ
  LEJLA TURULJA
  MIRNA PAJEVIĆ
  ADMIR BEŠLAGA
  SEAD BAŠIĆ
  LJILJAN VESELINOVIĆ
 • Na čast DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA – OBLAST: AUTOMATIKA I ELEKTRONIKA:
  DINKO OSMANKOVIĆ
  EMIR SOKIĆ
 • Na čast DOKTORA POLITIČKIH NAUKA:
  ERMIN KUKA
 • Na čast DOKTORA HISTORIJSKIH NAUKA:
  ALMIR MARIĆ
  AMIR DURANOVIĆ
 • Na čast DOKTORA PSIHOLOŠKIH NAUKA:
  AMELA DAUTBEGOVIĆ
 • Na čast DOKTORA FILOZOFSKIH NAUKA:
  KENAN ŠLJIVO
  ZORA HESOVA
 • Na čast DOKTORA SOCIOLOŠKIH NAUKA:
  ABDULGAFAR VELIĆ
  ADNAN FOČO
 • Na čast DOKTORA MUZIČKIH UMJETNOSTI – OBLAST: KLAVIR:
  MILAN LUCIĆ
 • Na čast DOKTORA MUZIČKIH UMJETNOSTI – OBLAST: KOMPOZICIJA:
  DINO REŠIDBEGOVIĆ
 • Na čast DOKTORA HEMIJSKIH NAUKA:
  SAIDA IBRAGIĆ
  MIRSADA SALIHOVIĆ
 • Na čast DOKTORA MATEMATIČKIH NAUKA:
  HERMINA ALAJBEGOVIĆ
  VAHIDIN HADŽIABDIĆ
 • Na čast DOKTORA KOMPJUTERSKIH NAUKA:
  ADIS ALIHODŽIĆ

(STUDOMAT.ba)