Javni konkurs za školovanje kadeta na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst u Velikoj Britaniji 2017/2018.

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine raspisalo je Javni konkurs za školovanje kadeta na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst Velikoj Britaniji za školsku 2017/2018. godinu.


Royal Military Academy Sandhurst

Kandidati/kinje prijavljeni na Javni konkurs proći će test fizičke spremnosti, test općeg znanja, test engleskog jezika i intervju. Dodatni test poznavanja engleskog jezika će izvršiti i Ured vojnog atašea Velike Britanije u BiH. Sigurnosnu provjeru za svakog uspješnog kandidata/kinje izvršiće  nadležni  sektor Ministarstva odbrane BiH, a zdravstveni pregled kandidata/kinja koji uspješno prođu testiranje će obaviti nadležna ustanova u organizaciji MO BiH.

Rangiranje kandidata/kinja vršit će se na osnovu kriterija koje će odobriti Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine i sa kojima će biti upoznati kandidati/kinje koji budu pozvani na testiranja i provjere.

Školovanje na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst traje od 06.02.2017. godine do 13.04.2018. godine.

Za vrijeme školovanja kadetu je osiguran smještaj i ishrana u internatu Vojne akademije.

Po završetku školovanja, kadeti će biti primljeni u profesionalnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine – potporučnik, odgovarajućeg roda – službe.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavlјivanja (19.12.2016.). Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim konkursom računa se danom predaje prijave.

Za više informacija preuzmite Javni konkurs.

(STUDOMAT.ba)