Univerzitet u Banjoj Luci nudi stipendije studentima

Univerzitet primijenjenih nauka iz Esena u Njemačkoj, zajedno sa fondacijom „FAIRNETZEN’’, dodijelit će za kalendarsku 2021. godinu do 50 stipendija studentima iz Banje Luke.


Studenti prvog i drugog ciklusa studija svih fakulteta Univeverziteta u Banjoj Luci mogu konkurirati za stipendije u iznosu od 200 eura, ukoliko već nisu bili korisnici stipendije ,,WELT DER WUNDER’’ ili ,,FAIRNETZEN’’.

Advertisements

Uz prijavu, koja je na engleskom jeziku i koja se može preuzeti ovdje, neophodno je dostaviti i kratku biografiju na engleskom jeziku, fotografiju, dokaz o socijalnom statusu, dokaz o uspjehu studenta i naziv banke sa brojem računa.

Advertisements

Konačnu listu korisnika stipendije utvrdit će donatori iz Njemačke nakon razmatranja prispjelih prijava i obavljenih razgovora sa kandidatima, a isplata stipendija će se vršiti u drugoj polovini februara 2021. godine.

Prijave i dokumentacija podnose se putem elektronske pošte, na adresu: djordje.kenjalo@unibl.org najkasnije do 30.10.2020. godine, a više informacija pročitajte na linku.