UNESCO: Konkurs za posao za mlade profesionalce

U cilju poboljšanja geografske zastupljenosti zaposlenih u Sekretarijatu organizacije i podmlađivanja kadra, UNESCO je otvorio konkurs za program Mladi profesionalci za 2015. godinu.


Foto: Historija.ba
Foto: Historija.ba

U cilju poboljšanja geografske zastupljenosti zaposlenih u Sekretarijatu organizacije i podmlađivanja kadra, UNESCO je otvorio konkurs za program Mladi profesionalci za 2015. godinu.

Kandidati iz Bosne i Hercegovine koji se mogu prijaviti na konkurs treba da zadovoljavaju sljedeće kriterijume:

 • Da su državljani Bosne i Hercegovine
 • Da su zaključno sa 31. decembrom 2015. godine navršili maksimalno 32 godine ( ne stariji od 1983. godišta )
 • Završene master ili doktorske studije, poželjno sa specijalizacijom ili glavnim poljem studiranja iz sljedećih oblasti:
  • Obrazovanje:
   – planiranje u obrazovanju, komparativno obrazovanje, obrazovna reforma
   – upravljanje ljudskim resursima, poslovna administracija
  • Prirodne nauke: ekološke prirodne nauke
  • Društvene i humanističke nauke: društvene promjene, formulisanje politike, mladi i medjukulturni dijalog
  • Kultura: medjunarodno pravo
  • Komunikacije i informacije: komunikacione ili informatičke nauke
  • Vanjski odnosi: medjunarodni odnosi, političke nauke
  • Pravni poslovi: medjunarodno pravo, ugovorno pravo, privredno pravo ili upravno pravo
  • Finansijsko upravljanje: finansije, računovodstvo, revizija
 • Odlično poznavanje engleskog ili francuskog jezika. Poznavanje oba jezika je dodatna prednost.

Pored gore navedenih kriterijuma, izbor će se vršiti prema stručnosti kandidata, dostignućima i posvećenosti mandatu UNESCO-a. Prethodno relevantno profesionalno iskustvo može biti dodatna prednost, ali nije osnovni uslov.

Izabrani kandidati biće radno angažovani ugovorom u trajanju od jedne godine (P1 i P2 nivo), na pozicije koje mogu biti u sjedištu UNESCO-a u Parizu ili u jednoj od područnih kancelarija UNESCO-a. U toku prvih dvanaest mjeseci zaposlenja u okviru Programskog sektora, područne kancelarije ili administrativne službe organizacije, mladim profesionalcima biće pružena prilika da prošire svoje znanje o UNESCO-u i UN sistemu i da steknu bitna znanja o administraciji UNESCO-a i u poljima iz UNESCO-ve nadležnosti.

Obnavljanje ugovora će zavisiti od detaljne evaluacije rezultata u toku prvih devet mjeseci probnog rada. Kandidati koji zadovolje postavljene standarde dobiće mogućnost produžetka ugovora i time postati stalno zaposleni u UNESCO-u.

Zainteresovani kandidati treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

 • CV kandidata na engleskom jeziku i prevod na jedan od službenih jezika u BiH
 • Pismo interesa na engleskom jeziku i prevod na jedan od službenih jezika u BiH
 • Izvod iz matične knjige državljana ne stariji od 6 mjeseci
 • Ovjerenu kopiju magistarske ili doktorske diplome
 • Potvrdu o poznavanju engleskog i/ili francuskog jezika

Traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti Državnoj komisiji BiH za UNESCO najkasnije do 15. juna 2015. godine, na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova BiH
Državna komisija BiH za UNESCO
Trg BiH 1
71000 Sarajevo

Sa naznakom: “Prijava za UNESCO Young Professionals Programme 2015”

Kandidati koji prođu predselekciju Državne komisije BiH biće naknadno obavješteni o daljem procesu evaluacije koji će voditi sam UNESCO.

(ues.rs.ba)