HEA BiH: Javne konsultacije o kriterijima za akreditaciju VŠU

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine pozvala je akademsku javnost da učestvuje u izradi Prednacrta Odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.


hea bih logo cover

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine pozvala je akademsku javnost da učestvuje u izradi Prednacrta Odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Kako je saopšteno iz Agencije, u skladu sa članom 6. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa (“Službeni glasnik BiH”, broj 81/06, 80/14), poziva se akademska javnost da učestvuje u izradi Prednacrta Odluke o izmjenama i dopunama odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 22. aprila godine do 06. maja 2015. godine.

Kontakt lice za konsultacije:

Marina Cicović
email: marina.cicovic@hea.gov.ba
tel:+387 51 430 510

Prilozi:

(STUDOMAT.ba)