U Kaknju zaposlene 64 fakultetski obrazovane osobe koje će stjecati prvo radno iskustvo

Općina Kakanj i kakanjski poslodavci omogućili su angažman za 64 fakultetski obrazovana nezaposlena lica, tj. za sve prijavljene na javni poziv radi stjecanja prvog radnog iskustva.


Općina Kakanj
Općina Kakanj

Objavljena je Preliminarna rang lista kandidata i poslodavaca koji su se prijavili na javni poziv za prijem lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i izbor poslodavaca, a u skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti samo kandidati i poslodavci (strane u postupku). Lista se može vidjeti ovdje uz pomoć šifre koju su kandidati dobili prilikom predaje prijava na javni poziv. Na ovaj način je ispoštovan i zakon, ali i princip transparentnosti s obzirom na to da cjelokupnu listu vide svi kandidati i poslodavci sa liste, dakle sve strane u postupku. Otkrivanje šifre stranama koje nisu učesnici u postupku podliježe odgovornosti.

Iz Općine Kakanj naglašavaju da kandidati i poslodavci imaju pravo na prigovor na ovu Preliminarnu rang listu Komisiji za provođenje procedure izbora lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i poslodavaca, u roku od 8 dana od objave na web stranici.

Tokom provedbe procedure javnog poziva zabilježen je presedan. Naime, kakanjski poslodavci su tražili čak 87 nezaposlenih osoba radi angažmana, ali je broj prijavljenih bio manji – 64, što je interesantna i nesvakidašnja situacija.

Zahvaljujući velikom odazivu kakanjskih poslodavaca na javni poziv, te Općini Kakanj koja je osigurala potrebna budžetska sredstva, ove godine će svi kandidati koji su se prijavili (svi prijavljeni ispunjavaju uslove) na javni poziv, njih čak 64, dobiti priliku da steknu prvo radno iskustvo.

Dakle, i ove godine Općina Kakanj i kakanjski poslodavci će omogućiti mladim nezaposlenim osobama iz Kaknja sa VSS stručnom spremom da steknu prvo radno iskustvo, te tako postanu konkurentniji na tržištu radne snage. Nekad se taj program nazivao pripravničkim, poslije volonterskim, a ove godine zvanični naziv je Javni poziv za prijem lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Međutim, suština je ostala ista.

Radi se o tome da poslodavci izraze želju za prijem, bez zasnivanja radnog odnosa, određenog broja nezaposlenih osoba sa VSS stručnom spremom kako bi nezaposlene osobe stekle prvo radno iskustvo.

Prijavom na javni poziv kakanjski poslodavci su još jednom potvrdili da je kakanjska privreda – privreda sa ljudskim licem koja pruža vjetar u leđa mladim nezaposlenim osobama da steknu prvo radno iskustvo kako bi tako osnaženi, motivisani i sa usvojenim znanjima sutra lakše došli do radnog odnosa na tržištu radne snage.

– Drago mi je da smo ove godine uspjeli osigurati angažman za sve prijavljene na javni poziv kako bi nezaposlena lica sa područja Kaknja dobila priliku da steknu neophodno radno iskustvo. Ovaj podsticajni program realiziramo u kontinuitetu svake godine, a evo ove godine smo uspjeli da osiguramo angažman za sve prijavljene na javni poziv, a čak je potražnja poslodavaca bila veća od broja prijavljenih kandidata sa BIRO-a za zapošljavanje. Kakanjskim poslodavcima zahvaljujem za prijavu na javni poziv, rekao je načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra.

(Klix.ba)