TK: Šta donose izmjene standarda i normativa za srednje i visoko obrazovanje?

Vlada Tuzlanskog kantona, na danas održanoj sjednici, donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona.


rektorica nermina hadzigrahic
Rektorica UNTZ

Vlada Tuzlanskog kantona, na danas održanoj sjednici, donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, te dala saglasnosti na Pedagoške standarde i normative za srednje obrazovanje i odgoj, te Pedagoške standarde i opće normative za osnovni odgoj i obrazovanje.

Ovim su normativi usklađeni sa demografskim kretanjima s jedne strane, optimiziran je proces izvođenja nastave, kao i vježbi u okvirima visokog obrazovanja.

Kada su u pitanju osnovne škole normiran je rad defektologa, kao stručnih saradnika u redovnim školama koje imaju učenike sa posebno odgojno obrazovnim potrebama, te su preciznije definisane brojne odredbe.

U oblasti srednjeg obrazovanja i odgoja, norme su osvježene u smislu osavremenjavanja i usklađivanja sa savremenom pedagoškom praksom. Ovim dokumentom propisani su normativi prostora i opreme, po prvi puta se jasno definiše uloga i opis poslova stručnog saradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila, te se predviđa mogućnost angažmana dodatnog pedagoga za škole koje imaju više od 30 odjeljenja.

Također novina je i definisanje uloge i opis poslova asistenta u nastavi, te se definiše broj učenika sa poteškoćama redovnom odjeljenju i u školi za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, a Standardi po prvi puta definišu osnove funkcionisanja doma učenika u sastavu škole, koji postoji u praksi, a koji do sada nije bio obuhvaćen niti jednim propisom.

U oblasti visokog obrazovanja, između ostalog, radi poboljšanja kvaliteta nastave prilagođen je broj studenata u grupi za vježbe na prvom, prvom i drugom integrisanom i drugom ciklusu studija, dodana je odredba kojom se utvrđuju minimalni standardi za studij na daljinu, te je racionalnije uređeno opterećenje nastavnika, prenosi Tuzlainfo.ba.