Tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu takmiči se u okviru međunarodne runde “Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition“

Tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu takmiči se od 14. 04. do 20. 04. 2023. godine u okviru međunarodne runde “Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition“ koje se ove godine održava u online formatu.


Tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Tim Pravnog fakulteta UNSA se kvalifikovao za učešće u međunarodnoj rundi osvajanjem 3. mjesta na eliminatornoj, regionalnoj rundi za Centralnu i Istočnu Evropu, koja se u decembru 2022. godine održavala na Pravnom fakultetu Univerziteta ELTE u Budimpešti.

– Želimo našem trenersko-studentskom timu (treneri: viši asistenti Tahir Herenda i Nasir Muftić i asistentica Adna Škamo; studenti/ce: Abela Rastoder, Maša Fazlić, Sanin Delalić i Petar Lučić) puno uspjeha! Zahvaljujemo se OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina i Univerzitet u Sarajevu na podršci našem timu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

“Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition“ je takmičenje međunarodnog karaktera, koje podrazumijeva simulaciju suđenja iz oblasti medijskog prava, sa posebnim fokusom na pitanja slobode izražavanja i informacijskih tehnologija u društvu.

Takmičenje je organizirano na način da studenti/ce komparativno istražuju pravne standarde na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou i razvijaju svoje argumente (u pisanoj i usmenoj formi) o najsavremenijim pitanjima medijskog prava i primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u konkretnom hipotetičkom slučaju.

Takmičenje se sastoji od sedam regionalnih rundi (Južna Azija, Azija-Pacifik, Jugoistočna Evropa, Centralna i Istočna Evropa, Bliski istok, Afrika i Amerika) i selektivne međunarodne runde održane u Oxfordu.

U prethodnim godinama tim Univerziteta u Sarajevu – Pravnog fakulteta je zabilježio odlične uspjehe, od kojih je najveći ostvaren 2021. godine, osvajanjem prvog mjesta na regionalnoj rundi takmičenja i 8. mjesta u međunarodnoj, finalnoj rundi u Oxfordu u konkurenciji 80 pravnih fakulteta iz cijelog svijeta.