Studentica na predavanju biologije saznala da joj otac zapravo nije otac

Sljedeći put kada pomislite da ne odete na predavanja, razmislite dva puta. Nikada ne znate šta možete saznati...


blood type punnett square biology lecture anyahettich coverimage

Na predavanju iz biologije na Univerzitetu California studenti su izučavali karakteristike krvnih grupa. Naime, krvna grupa koju imate nije slučajnost. Naučnici su utvrdili da je to stvar genetike i izradili dijagram pomoću koga se može pretpostaviti krvna grupa djeteta na temelju krvnih grupa roditelja.

Advertisements
Advertisements

Upravo ovaj dijagram se izučavao na predavanju, te su svi studenti trebali saznati svoje i krvne grupe svojih roditelja kako bi na praktičnom primjeru prikazali pomenutu lekciju. Međutim, jedna studentica je bila zbunjena nakon što je saznala da je majčina krvna grupa A, dok je očeva 0, a ona sama je krvne grupe AB. Biološki posmatrano, ovakva situacija je nemoguća jer A gen u kombinaciji sa 0 genom daje krvnu grupu tipa A.