Studenti UNSA konačno pred diplomom koja vrijedi i izvan granica BiH

Prisutni predstavnici medija informirani su o Procesu akreditacije Univerziteta u Sarajevu te o obavezama osnivača (tačnije neispunjavanja obaveza) za realizaciju nastavno-naučnog procesa.


Foto: Radio Sarajevo
Foto: Radio Sarajevo

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu u petak je upriličena pres-konferencija na kojoj je razgovarano o dvjema temama.

Tako su prisutni predstavnici medija informirani o Procesu akreditacije Univerziteta u Sarajevu te o obavezama osnivača (tačnije neispunjavanja obaveza) za realizaciju nastavno-naučnog procesa, piše Fena.

Rektor Univerziteta Muharem Avdispahić osvrnuo se na činjenicu da nakon dužeg procesa UNSA konačno ispunjava kriterije da postane u predstojećoj školskoj godini akreditirana ustanova, prenosi portal Radiosarajevo.ba.

Kad je riječ o obavezama osnivača UNSA, tj. Vlade Kantona koja je preuzela tu ulogu ona kao osnivač UNSA ima dug koji obuhvata plaće za pola novembra 2013. godine, april, maj i juni 2014. godine, te sredstva za implementaciju Elaborata o integraciji, uz neizvršena investicijska ulaganja.

– Suštinski problem je, pritom, mnogo veći i ne svodi se samo na pitanje redovnosti i održanja postojećeg nivoa sufinansiranja. Suštinski problem je u neprijemčivosti javnosti i izbornog tijela za strateški uvid da su ulaganja u obrazovanje i istraživanje put za izlazak iz krize. Vanjski dug BiH se udvostručio a da ništa nije uloženo da se unaprijede uvjeti u kojim studiraju oni koji će čitav svoj radni vijek vraćati taj dug. Investicije u istraživanje i razvoj sudbinske su za budućnost društva. U okruženju, Srbija u aranžmanu s Evropskom bankom za razvoj ulaže 400 miliona eura u infrastrukturu za nauku i tehnologiju; Hrvatska realizira već drugi program sa Svjetskom bankom, Crna Gora, Albanija, Makedonija idu sličnim putem. Uskoro ćemo se naći u situaciji da ćemo kao država ulagati u regionalne programe mnogo više nego što ćemo biti u prilici putem projekata povući zbog bitno manje konkuretnosti naših istraživačkih kapaciteta, rekao je između ostalog rektor Avdispahić.

Dekan Veterinarskog fakulteta i predsjednik Odbora UNSA za osiguranje kvaliteta Nihad Fejzić govoreći o procesu akreditacije istaknuo je da akreditacija podrazumijeva između ostalog i veću mobilnost studenata, te validnost diploma UNSA i van granica BiH. Kako je Fejzić naveo trebao bi se još završiti proces programske akreditacije u okviru kojeg je moguće da npr. zbog nedostataka kadra dođe do izmjena na pojedinim studijskim programima.

Dobre vijesti da će studenti UNSA konačno imati diplomu priznatu i van granica Bosne i Hercegovine, međutim, nisu privukle toliko pažnje koliko odluka Senata od 25. juna da se povećaju cijene studiranja na Univerzitetu u Sarajevu.

Kako je rečeno ovom prilikom Senat je odluku proslijedio Vladi Kantona i na njoj je da odluči da li je prihvata ili ne.

Prorektor za oblast finansija prof. dr. Dženan Đonlagić ovom prilikom je informirao javnost da Vlada Kantona kao osnivač UNSA duguje oko 20 miliona KM ovoj instituciji.

Također je istaknuto da eventualna povećanja troškova studiranja nemaju veze s plaćama nego s provedbom nastavnog procesa, Đonlagić je naveo da predložene cijene nisu puno veće (kad je riječ o vanrednim i samofinansirajućim studentima, koji su uz studente koji obnavljaju godina na udaru ovih izmjena) dok je prema redovnim pokazan poseban senzibilitet.

Kako je rekao Pjer Žalica, dekan ASU, ukoliko Vlada Kantona ne odobri cijene ova akademija neće biti u mogućnosti da primi samofinansirajuće studente.

Dekanesa Medicinskog fakulteta Almira Hadžović-Džuvo navela je da je još 2012. Kantonalna vlada odobrila da se na ovom fakultetu samofinansirajući studij plaća 6.000 KM. Tako da ova odluka ostaje na snazi i neće biti povećanja.

Kako se moglo čuti u razgovorima s predstavnicima fakulteta da je do njih cijene se ne bi ni dizale, ali kada bi se neko našao da pokrije razliku troškova. A taj neko je, na primjer, Vlada Kantona Sarajevo, koja šest godina nije potpisala kolektivni Ugovor s UNSA.

(Radiosarajevo.ba)