Stipendije za studij u Austriji

Austrijska ambasada u Sarajevu obavještava zainteresovane studente da je Savezno Ministarstvo nauke i istraživanja Republike Austrije objavilo da su za studijsku godinu 2014/2015. stavljene na raspolaganje stipendije za studente dodiplomskih i postdiplomskih studija, kao i stipendije za istraživače.


Austrijska ambasada u Sarajevu obavještava zainteresovane studente da je Savezno Ministarstvo nauke i istraživanja Republike Austrije objavilo da su za studijsku godinu 2014/2015. stavljene na raspolaganje stipendije za studente dodiplomskih i postdiplomskih studija, kao i stipendije za istraživače.

Advertisements

Konkursi za stipendije se raspisuju u okviru Austrijske baze podataka za stipendije i podsticanje istraživačkog rada www.grants.at (na njemačkom i engleskom jeziku). Putem ove web stranice su pored informacija o stipendijama Saveznog ministarstva nauke i istraživanja dostupne i informacije o stipendijskim programima drugih institucija.

Advertisements

Posebno se skreće pažnja na to da se za stipendije za 2014/2015. godinu može konkurisati isključivo elektronskim putem, na web stranici www.scholarships.at.

(ues.rs.ba)