Stipendije za postdiplomski studij na London Metropolitan University

London Metropolitan University nudi stipendije za postdiplomske studije. Na konkurs za stipendiju mogu aplicirati studenti koji su primljeni na jedan od postdiplomskih programa i koji podliježu plaćanju školarina za međunarodne studente.


London Metropolitan University logo svg

London Metropolitan University nudi stipendije za postdiplomske studije. Na konkurs za stipendiju mogu aplicirati studenti koji su primljeni na jedan od postdiplomskih programa i koji podliježu plaćanju školarina za međunarodne studente.

London Metropolitan University logo svgProgram nudi punu i djelimičnu finansijsku podršku za školarinu. Kandidati se ocjenjuju na osnovu akademskih zasluga i moguće ekonomske/društvene koristi studiranja na London Metropolitan University za zemlju njihovog porijekla što se jasno mora vidjeti iz motivacionog pisma kandidata.

Dokaz o plaćenom ili volonterskom radu se takođe treba naznačiti u aplikaciji za stipendiju.

Rok za prijavu je 31. maj za programe koji počinju u septembru.

Aplikacije za stipendiju se mogu slati online putem Aplikacijske forme na linku: Scholarship Application Form

Dodatna pitanja vezana za stipendiju se mogu slati na scholarships@londonmet.ac.uk ili se odgovori mogu potražiti na Frequently Asked Questions (FAQs).

Dodatna pitanja vezana za prijem mogu se slati na international.admissions@londonmet.ac.uk ili možete naći odgovore na: How to apply

Više informacija na: London Met Postgraduate Scholarship

(ues.rs.ba)