Stipendije za istraživačke projekte u Austriji

Riječ je o tri programa namjenjenih različitim fokus korisnicima. Većina ovih programa je finansirana od strane austrijskog Ministarstva nauke i istraživanja. Rok za podnošenje aplikacija je 1.3.2013. godine.


oead

Riječ je o tri programa namjenjenih različitim fokus korisnicima. Većina ovih programa je finansirana od strane austrijskog Ministarstva nauke i istraživanja. Rok za podnošenje aplikacija je 1.3.2013. godine.

oeadIstraživački projekti su obezbjeđeni unutar Ernst Mach, Franz Werfel i Richard Plaschka grantova.

Ernst Mach grant je namjenjen studentima II i III ciklusa izvan Austrije, koji žele da sprovedu istraživanje u Austriji, a namjeravaju graditi akademsku karijeru i koji su završili svoje studije van Austrije. Na grant takođe mogu aplicirati i studenti postdoktorskih studija koji rade kao predavači na univerzitetima izvan Austrije. Više informacija na portalu OEAD.

Stipendisti Franz Werfel granta mogu raditi kao gostujući istraživači na univerziteta i provoditi posebna istraživanja i studije u bibiliotekama, arhivima ili na istraživačkim institucijama. Ciljna grupa su univerzitetski predavači koji se prvenstveno bave austrijskokm književnošću. Više informacija na sljedećem linku.

Na Richard Plaschka grant se mogu prijaviti univerzitetski nastavnici historije koji se prije svega bave temama vezanim za Austriju.

12 mjeseci po dobijanju stipendije, kandidat može podnijeti zahtjev za sredstva po programu za produženje pomoći. Više informacija na sljedećem linku.

Online aplikacije za sve tri stipendije možete pronaći na web portalu: www.scholarships.at

(STUDOMAT.ba)