Stipendije Republike Slovačke studentima II i III ciklusa studija

Republika Slovačka nudi stipendije studentima drugog ciklusa studija (jedan do dva semestra), trećeg ciklusa studija (1 do 12 mjeseci), univerzitetskim profesorima (1 do 12 mjeseci), istraživačima ili umjetnicima (1 do 12 mjeseci).


stipendije republika slovacka

Republika Slovačka nudi stipendije studentima drugog ciklusa studija (jedan do dva semestra), trećeg ciklusa studija (1 do 12 mjeseci), univerzitetskim profesorima (1 do 12 mjeseci), istraživačima ili umjetnicima (1 do 12 mjeseci).

stipendije republika slovackaStipendija pokriva troškove studiranja i mjesečni džeparac ili platu. Iznos mjesečnog džeparca ili plate:

  • student II ciklusa: 280 EUR
  • student III ciklusa: 470 EUR
  • univerzitetski profesor / istraživač ili umjetnik (bez PhD diplome i manje od četiri godine radnog iskustva): 670 EUR
  • univerzitetski profesor sa dužim radnim iskustvom / istraživač ili umjetnik:
    • sa PhD diplomom i manje od četiri godine radnog iskustva – 850 EUR
    • sa PhD diplomom i više od deset godina radnog iskustva – 1000 EUR

Aplikacije trebaju biti popunjene na engleskom, slovačkom, francuskom, španskom ili ruskom jeziku, a ista se šalje online putem sljedećeg linka: www.scholarships.sk

Orginalni dokumeni trebaju biti dostavljeni na adresu: SAIA, n. o., │Námestie slobody 23 │ 812 20 Bratislava 1 │ Slovakia.

Više informacija, kao i spisak dokumenata koje trebate poslati možete pronaći na http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants.

Rok za prijavu je:

  • 30. april, 2013. godine – ukoliko aplicirate za narednu akademsku godinu;
  • 31. oktobar, 2012. godine – ukoliko aplicirati za ljetni semestar tekuće akademske godine.

(STUDOMAT.ba)