Slovenija: Stipendije za školsku 2018/2019. godinu

Centar za mobilnost i evropske obrazovne i programe obuke (CMEPIUS) obavještava da je raspisan poziv za stipendije za akademsku 2018/2019. godinu, pri čemu se na Bosnu i Hercegovinu odnosi 18 stipendija.


e9d899 4fcd099d7c42476d980ab8678adf1105 mv2

Centar za mobilnost i evropske obrazovne i programe obuke (CMEPIUS) obavještava da je, u skladu sa bilateralnim sporazumima sa 18 država, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, raspisan poziv za stipendije za akademsku 2018/2019. godinu, pri čemu se na Bosnu i Hercegovinu odnosi 18 stipendija.

Ambasada Republike Slovenije također je zamolila za informacije o stipendijama za državljane Slovenije a koje bi CMEPIUS objavio na svojoj internet stranici. Informacije se mogu poslati na e-mail: scholarships@cmepius.si

Obavijest o stipendijama i prijavni obrasci mogu se pronaći na web stranici: http://eng.cmepius.si/programmes/bilateral-scholarships/

Molimo da zainteresovani kandidati svoje aplikacije dostave najkasnije do 31.03.2018. godine na adresu:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Ul. Trg BiH 1

71000 Sarajevo

(Mreža-mira.net)