Skupština Kantona Sarajevo utvrdila Nacrt zakona o visokom obrazovanju, javna rasprava 45 dana

Trenutno postoji duboki jaz između fakulteta i firmi, zbog čega je neophodna reforma obrazovanja u BiH.


School classroom in blur background without young student.
Foto: Envato

Nakon cjelodnevne rasprave, Skupština Kantona Sarajevo utvrdila je danas Nacrt zakona o visokom obrazovanju, te ga je uputila u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Mladi u Bosni i Hercegovini koji pohađaju univerzitetsko obrazovanje u statusu redovnog studenta trenutno su previše izolirani od poslodavaca za vrijeme studija, pa teško usvajaju relevantna znanja, vještine i poslovne veze u industriji, što im otežava kod zaposlenja nakon završetka obrazovanja.

Aktuelni zakon, koji je na snazi u Federaciji BiH, jednom od dva entiteta u zemlji, vanrednim studentima pruža mogućnost ostvariti radni odnos, dok studentima koji su u procesu redovnog studija ta prava su ograničena i oni u radnim organizacijama ne mogu biti angažirani na konstruktivan način.

Prema istraživanju koje je naručila Evropska komisija 2016. godine, više od polovice mladih ljudi u Bosni i Hercegovini u prosjeku je trebalo osam mjeseci da pronađu svoj prvi posao nakon diplomiranja. Ovi podaci otkrivaju da je prijelaz s visokog obrazovanja na tržište rada daleko od glatkog.

Otvaranje obrazovanja prema društvu

Objedinjavanje visokog obrazovanja, inovacija i poduzetništva, kao i snažnije otvaranje visokog obrazovanja prema društvu i globalnim procesima, digitalizacija, te novi pristup nauci, neke su od ključnih odrednica nacrta novog zakona koje je navela resorna ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić, izvijestila je Fena.

Kazala je, između ostalog, i kako je vrijeme da propisi Kantona Sarajevo o visokom obrazovanju budu usklađeni s evropskim propisima iz te oblasti.

U proteklom periodu Bosna i Hercegovina je ispunila najvažnije zahtjeve Bolonjskog procesa i uslove za uključivanje u evropski prostor visokog obrazovanja.

Svi nadležni nivoi državne organizacije su donijeli potrebne zakonske i podzakonske akte, univerziteti su reorganizovani u jedinstvene institucije u statusu ustanova, a nastavni procesi i stjecanje kvalifikacija se već rutinski odvijaju u skladu sa standardima koji su mjerodavni i u drugim državama Evrope.

Javnu raspravu organizuju i provode resorno ministarstvo i Vlada KS, koji su dužni podnijeti izvještaj Skupštini o rezultatima provedene javne rasprave sa primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na Nacrt zakona o visokom obrazovanju.

Tokom trajanja javne rasprave bit će organizovani okrugli stolovi u cilju pripreme i izrade što kvalitetnijeg teksta Zakona o visokom obrazovanju.