Seminar: Inovacije, poduzetništvo i finansiranje start-up firmi

Seminar o inovacijama, poduzetništvu i mogućnostima finansiranja start-up projekata neformalnim i formalnim rizičnim kapitalom, u organizaciji Ministarstva privrede HNK, Regionalne razvojne agencije Hercegovine - REDAH, Tehnološkog parka INTERA Mostar i podršku EU projekta INOVO i GIZ projekta ProLocal održat će se 21. 10. 2013. godine u Mostaru.


MOSTAR – Seminar o inovacijama, poduzetništvu i mogućnostima finansiranja start-up projekata neformalnim i formalnim rizičnim kapitalom, u organizaciji Ministarstva privrede HNK, Regionalne razvojne agencije Hercegovine – REDAH, Tehnološkog parka INTERA Mostar i podršku EU projekta INOVO i GIZ projekta ProLocal održat će se 21. 10. 2013. godine u Mostaru.

Advertisements

Cilj ovog seminara je potaknuti mlade, a posebno visoko obrazovane ljude da se počnu baviti poduzetništvom. Cilj je informisati sve, a posebno inovativne i poduzetne studente u Mostaru, koji imaju poslovnu ideju, kako mogu od ideje doći do realizacije projekta, upoznati polaznike sa karakteristikama različitih izvora finansiranja, te im ukazati na postupke i procedure karakteristične za proces finansiranja rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća.

Prezentovat će se osnovna polazišta i pretpostavke ulaganja poslovnih anđela i fondova rizičnog kapitala u mikro, malim i srednjim poduzećima.

Advertisements

Seminar će se održati u prostorijama Tehnološkog parka INTERA, Bišće Polje b.b., 88000 Mostar, u terminu od 10:00-15:00h. Organizovan je prevoz za sve studente autobusima. Vrijeme polaska je u 09:00, ispred Univeziteta Džemal Bijedić i na Sveučilištu ispred Ekonomskog fakulteta. Vrijeme povratka je u 15:00 sati.

(unmo.ba)