Rektorska konferencija/zbor BiH: Osoblje u obrazovanju potrebno staviti u sistem prioriteta cijepljenja protiv COVID-19

Jedan od zaključaka do kojeg je došla rektorska konferencije je da se obrazovni radnici u prve prioritete za cijepljenje i time osigurati normalan rad obrazovnog sistema.


rektorska konferencija

Rektorska konferencija/zbor Bosne i Hercegovine, koja okuplja rektore osam javnih univerziteta, zbog iznimne osjetljivosti, značaja ali i izloženosti poziva nadležna entitetska i kantonalna tijela da osoblje koje radi u obrazovanju, od predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog, stavi u sistem prioriteta cijepljenja protiv COVID-19.

Rektorska konferencija/zbor BiH polazi od činjenice da je navedeno osoblje visoko izloženo rizicima oboljenja zbog neposrednog kontakta u većim skupinama obavljajući svoje poslove. Stoga bi bilo društveno opravdano i razumno staviti obrazovne radnike u prve prioritete za cijepljenje i time osigurati normalan rad obrazovnog sistema.

U vjeri da razumijemo važnost ovog apela, rektori javnih univerziteta zahvaljuju nadležnim tijelima na pomoći i susretljivosti, poruka je s današnje sjednice Rektorske konferencije/zbora Bosne i Hercegovine koja je održana online pod predsjedavanjem Univerziteta u Zenici, odnosno rektora prof. dr. Damira Kukića.

Osim apela, jedna od tačaka dnevnog reda bila je i informacija o realizaciji nastave u ljetnom semestru gdje su rektori razmijenili iskustva o načinu održavanja nastave s obzirom na epidemiološku situaciju, posebice kad je riječ o, primjerice, praktičnoj nastavi ili laboratorijskim vježbama na biomedicinskoj grupaciji fakulteta. Rektori javnih univerziteta usvojili su izvještaj o radu kao i finansijski izvještaj za prethodnu godinu.

Rektori su prihvatili inicijativu Ambasade SAD-a o uključenju u projekt „Korištenje baza podataka prikupljenih međunarodnim studijama za poboljšanje znanstvenoistraživačkih kompetencija univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini“, te su imenovane odgovorne osobe u ime svih univerziteta koji će sudjelovati u provedbi ove inicijative.