Realizovani moduli pete Akademije za prevenciju maloljetničkog prijestupništva

Udruženje za demokratski razvoj „ProActa“ i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta, organizovali su 20. decembra 2019. godine tri modula Akademije za prevenciju maloljetničkog prijestupništva u prostorijama Pravnog fakulteta.


viber image 2019 12 23 13 42 50

Akademija je organizovana za 43 studenta sa fakulteta Univerziteta u Sarajevu čije oblasti tretiraju maloljetničko prijestupništvo kako bi se izgradio multidisciplinarni pristup u edukaciji i praktičnoj primjeni usvojenih znanja, te potakli studenti da budu educirani o ovoj problematici na cjelovit način, da razumiju uloge i odgovornosti vlastite profesije u preveniranju problematike maloljetničkog prijestupništva, te uloge i odgovornosti drugih profesija, prenosi unsa.ba.

viber image 2019 12 23 13 45 14

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Module, koji su sadržavali teorijska predavanja i praktične vježbe, vodili su univerzitetski profesori i praktičari iz ove oblasti.

viber image 2019 12 23 13 44 56

(STUDOMAT.ba)