Raspisan konkurs za stipendije Fonda “Dr Milan Jelić”

Ministarstvo nauke i tehnologije RS raspisalo je konkurse za dodjelu stipendija iz Fonda "Dr Milan Jelić" redovnim studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u BiH i inostranstvu za akademsku 2014/2015. akademsku godinu u ukupnom iznosu od 612.000 KM.


fond dr milan jelic

Ministarstvo nauke i tehnologije RS raspisalo je konkurse za dodjelu stipendija iz Fonda “Dr Milan Jelić” redovnim studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u BiH i inostranstvu za akademsku 2014/2015. akademsku godinu u ukupnom iznosu od 612.000 KM.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zainteresovani studenti prijavne obrasce kao tekst konkursa mogu preuzeti na internet stranici Fonda – www.fondmilanjelic.org i internet stranici Ministarstva nauke i tehnologije RS.

Fond “Dr Milan Jelić” ove godine dodjeljuje 110 stipendija za studente prvog ciklusa studija, od čega je 75 stipendija za studente na univerzitetima u BiH, a 35 stipendija za studente u inostranstvu.

Mjesečna stipendija za studente prvog ciklusa studija na univerzitetima u zemlji iznosi 400 KM, dok će studenati koji studiraju na univerzitetima u inostranstvu mjesečno dobijati po 800 KM.

Po konkursu biće dodijeljeno osam stipendija studentima drugog ciklusa studija i pet stipendija studentima trećeg ciklusa studija koji studiraju na domaćim i inostranim univerzitetima i to u godišnjem iznosu od 5.000 KM za studente drugog ciklusa studija i 10.000 KM za studente trećeg ciklusa studija.

Svi studenti koji koji konkurišu biće rangirani u skladu s kriterijumima objavljenim u novim pravilnicima o dodjeli stipendija Fonda “Dr Milan Jelić”.

Konkurs ostaje otvoren do 27.12.2014. godine.

(vladars.net/STUDOMAT.ba)