Prva evropska konferencija o odgovornom istraživanju

Konferencija posvećena odgovornom istraživanju i inovacijama održaće se u Barseloni 18. marta 2016. godine u okviru projekta HEIRRI.


HEIRRI Higher Education Institutions and Responsible Research and Innovation

Prva konferencija u okviru evropskog projekta HEIRRI (Higher Education Institutions and RRI) održaće se u Barseloni 18. marta 2016. godine, a svi koji bi želeli da učestvuju na konferenciji i koji se bave temom odgovornog istraživanja i inovacija mogu da pošalju svoj apstrakt do 15. decembra 2015. godine ukoliko ispunjavaju zadate kriterijume poziva.

HEIRRI je evropski projekat koji se finansira iz programa Horizont 2020 sa ciljem da integriše koncept RRI (Responsible Research and Innovation) u oblast nauke.

Konferencija koja se održava sredinom marta u Barseloni okupiće stotinak profesionalaca iz sfere visokog, formalnog i neformalnog obrazovanja, iz instituta i istraživačkih centara, industrije, javnog sektora i organizacija civilnog društva, a koji se bave istraživanjem i razvojem.

Program konferencije sastojaće se od predavanja, radionica kao i od poster-sesija koje za cilj imaju da omoguće učesnicima razmjenu iskustva i dobre prakse u pogledu načina na koji visokoškolske institucije mogu da uključe širu zajednicu u usvajanje koncepta RRI-ja.

Tim povodom, organizatori HEIRRI konferencije su raspisali javni poziv za učešće na konferenciji sa željom da na njoj budu predstavljene dobre prakse i  materijali za održavanje treninga o različitim elementima kojima se RRI bavi kao što su: rodna ravnopravnost, integritet pri istraživanju, otvoreni pristupi, diverzitet, inkluzija, održivost, transparetnost i dr. Takodje, na ovoj konferenciji predstaviće se i mogući načini za integrisanje ovih elemenata u kurikulume, čime bi oni postali deo obrazovnih ishoda u sistemu visokog obrazovanja.

Sam projekat  RRI Tools (www.rri-tools.eu) kao jedan od svojih prioritetnih ciljeva ima veće uključivanje celokupne društvene zajednice u proces uspostavljanja boljeg odnosa izmedju polja istraživanja i inovacija s jedne strane i društva sa druge.

Time se postiže veća inkluzivnost, kreativnost, ali i bolja saradnja medju različitim društvenim grupama – istraživačima, predstavnicima civilnog sektora, donosiocima odluka, kreatorima javnih politika i drugim relevantnim grupama.

Dodatne informacije: www.rri-tools.eu

(UIS)