Promocija ideje o osnivanju neformalnog regionalnog centra za projekte

Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku – TIS organizuje Međunarodnu konferenciju "Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija" koja će biti održana 8. i 9. oktobra 2018. godine u Hotelu Holiday u Sarajevu.


Forum TIS

Kako su organizatori ranije najavili, ovo je jedna od najznačajnijih konferencija u regiji koja podržava i afirmiše saradnju vladinih institucija, akademske zajednice, međunarodnih organizacija, poslovnog sektora i nevladinih organizacija u cilju planiranja i saradnje u realizaciji regionalnih projekata u oblastima razvoja tržišta kapitala, rada, roba i usluga…

– Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku kao neformalna regionalna mreža vladinih institucija, privrednih i nevladinih organizacija promovisan je u aprilu 2017. godine sa ciljem razvoja i promocije zajedničkog tržišta, regionalnih investicija i statistike. Rezultat uspješne saradnje svih partnera jeste Međunarodna konferencija o regionalnom tržištu, razvoju statistike i mogućnostima investiranja koja je organizovana u novembru prošle godine. Konferencija koja će biti održana 8. i 9. oktobra predstavlja nastavak uspješne saradnje organizatora i partnera. Ukoliko povučemo paralelu, vidjet ćemo da je prošle godine konferenciju organizovalo 28 partnera, a imali smo i 18 medijskih partnera, dok ove godine možemo se pohvaliti brojkama od 30 partnera koji su uključeni u organizaciju ovog događaja, te 24 medijska partnera sa kojima imamo i više nego korektnu saradnju. Ove brojke nas zasigurno ohrabruju i pokazuju da smo na pravom putu jer samo konkretnijom saradnjom vladinog, privatnog i nevladinog sektora i to na regionalnom nivou možemo odgovoriti različitim zahtjevima društva – saopćili su organizatori.

Među govornicima se izdvajaju dr. Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine,  mr. Velimir Jukić, direktor Agencije za statistiku BiH, Senad Tafro, predsjednik Upravnog odbora Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja – Horizont 2024, Ahmet Egrlić, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, dr. Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije, dr. sc. Maida Bećirović, sekretar Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH – FIPA, Sanja Miovčić, izvršni direktor Vijeća stranih investitora, doc. dr. Emir Kremić, direktor Federalnog zavoda za statistiku, dr. Eldin Mehić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, mag. oec. Ahmed Hodžić, rukovodilac Odjela trgovine i nadzora Sarajevske berze, Bojan Golić, šef Odsjeka za HRM, reformu javne uprave i EU integracije iz Agencije za državnu službu BiH, dr. Sanja Cukut Krilić, saradnik za istraživanja iz Istraživačkog centra Slovenske akademije nauke i umjetnosti ZRC SAZ, Maja Pekeč, načelnica sektora za odnose sa korisnicima iz Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, Stojan Zagorc, predsjednik nadzornog odbora Papilot d.o.o., MBA Mirela Kadić, projekt menadžer ICON Institut, Ervin Zolić, šef Odsjeka u Centralnoj banci BiH i drugi.

Jedan od ciljeva partnera jeste i kreiranje platforme putem koje će relevantne institucije, Evropska unija, države regije i investitori razgovarati sa vlastima, građanima, poslovnim subjektima i nevladinim organizacijama u korist i za dobrobit svih građana, poslovnih subjekata i investitora.

– Na ovoj konferenciji želimo promovisati ideju o osnivanju neformalnog regionalnog centra za istraživanje i razvoj, odnosno istraživačkog neformalnog centra za projekte koji bi okupljao partnere iz cijele regije i šire s ciljem razvoja i unapređenja tržišta, te implementacije razvojnih projekata finansiranih sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora, a sve radi ostvarivanja prepoznatljivih i održivih razvojnih učinaka u regiji – dodaju organizatori.

Sve informacije vezane za prijavu za učešće na Međunarodnoj konferenciji “Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija” mogu se pronaći na web portalu www.forumtis.net, dobiti putem e-maila: info@forumtis.net, telefona + 387 33 217 391 ili mobitela: + 387 61 011 198.

(STUDOMAT.ba)