Poziv na Akademiju evropskih integracija

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer Predstavništvo u Bosni i Hercegovini organizuje prvu Akademiju evropskih integracija pod nazivom “Pravni, politički i društveni aspekti procesa evropskih integracije Bosne i Hercegovine”.


b 160916042 810x540

Kroz Akademiju, cilj Pravnog fakulteta je da u saradnji sa civilnim društvom i pravosudnom zajednicom, uz učešće političkih zajednički radi na podizanju nivoa znanja i svijesti o pitanjima evropeizacije, evropskog prava, ali i akcentiranju problema s kojima se susreće Bosna i Hercegovina u pogledu vladavine prava, tranzicione pravde, ustavnog sudovanja i pozicije ustavnih sudova u pravnom i političkom sistemu Bosne i Hercegovine, prava manjina, implementacije odluka Evropskog suda za ljudska prava, ekonomskih i socijalnih prava, korupcije, civilnih žrtava rata i slično.

Datum i mjesto održavanja Akademije evropskih integracija: 29.10.2018. godine, Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet u Sarajevu

Realizacija Akademije se sastoji iz dva dijela:

I dio – Opšti osvrt na proces evropskih integracija. Iskustva, izazovi i mogućnosti

  • Karsten Dümmel – direktor Fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini
  • Rasim Ibrahimagić – predstavnik Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH
  • Sanja Ramić – Direkcija za evropske integracije u BiH/ Odsjekzapolitičkapitanja, pravosuđeiunutrašnjeposlove, regionalneisektorskepolitike

II dio – Pravni, politički i društveni aspekti procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine

  • doc.dr. Amila Ždralović (Pravni fakultet u Sarajevu) – “O (ne)osnovanosti kolektivnih prava. Modeli za prevazilaženje etničko kolektivne predstavljenosti u političkom sistemu Bosne i Hercegovine”
  • doc.dr. Lejla Balić (Pravni fakultet u Sarajevu) – Uloganacionalnihparlamenata u pravnomsistemuEvropskeunije – osvrtnaParlamentarnuskupštinuBiHi/ili “Predstavničkademokratija u Evropskojuniji”
  • doc.dr. Damir Banović (Pravni fakultet u Sarajevu) – “Parlamentarni sistem Bosne i Hercegovine kao primjena multikulturalnog koncepta političke predstavljenosti kolektiva”

Panel diskusija o procesu evropskih integracija će biti organizovana nakon održanih predavanja.

Akademija evropskih integracija se realizuje u saradnji Fondacije Konrad Adenauer i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Prijave uz popunjeni formular za poziv na Akademiju evropskih integracija: Pravni, politički i društveni aspekti procesa evropskih integracija i Bosne i Hercegovine, moguće je izvršiti slanjem na e-mail: d.banovic@pfsa.unsa.ba najkasnije do 26.10.2018.godine.

Više informacija:

(STUDOMAT.ba)