Program obuke i stažiranja “Best of South East 2014/15”

Na temelju uspješno realizovanih programa iz prethodnih godina, Sparkasse banka u saradnji sa Univerzitetom u Grazu organizuje program Best of South East 2014/15, fokusirajući se na unaprijeđenje i daljnje obrazovanje talentovanih studenata iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije.


best of south east cover

Na temelju uspješno realizovanih programa iz prethodnih godina, Sparkasse banka u saradnji sa Univerzitetom u Grazu organizuje program “Best of South East 2014/15”, fokusirajući se na unaprijeđenje i daljnje obrazovanje talentovanih studenata iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Studenti ekonomije i prava koji su svoje studije završili na univerzitetima u navedenim zemljama, kao i studenti na austrijskim univerzitetima koji dolaze iz jedne od ovih zemalja, u okviru programa Best of South East 2014/15 imaju mogućnost da završe program obuke ili stažiranja u štajerskoj Sparkasse Banci ili u drugim štajerskim firmama.

Studenti koji su upisani na dodiplomskom studij u vrijeme podnošenja aplikacije (do 07.03.2014. godine), mogu se prijaviti samo za program stažiranja, dok oni koji su već diplomirali do 07.03.2014. godine ili su se već upisali na master program se mogu prijaviti na program obuke, kao i na program stažiranja. Oba programa traju godinu dana od septembra do avgusta.

Apliciranje se vrši u dva koraka: Online aplikacija (korak 1) i slanje dokumenta putem pošte (korak 2).

Kontakt za dobivanje koda za online aplikaciju: christa.grassauer@uni-graz.at. E-mail treba da sadrži podatke:

  • ime i prezime (onako kako je navedeno u pasošu);
  • naziv matičnog univerziteta na maternjem i engleskom jeziku;
  • nivo i područje studija na koje je student trenutno upisan; za one koji su diplomirali: zadnja stečena diploma;
  • u slučaju da je student već studirao na univerzitetu u Austriji, treba navesti kada i na kojem univerzitetu je student studirao kao i navesti ID broj.

Detaljne informacije o dokumentima koji se moraju poslati su dostupne nakon što se započne sa online aplikacijom.

Kontakt osoba za pitanja vezana za aplikacije: Karl-Franzens-University Graz, Mag. Christa Grassauer, christa.grassauer@uni-graz.at Tel.: +43 (0)316 380-1254, Fax:+43 (0)316 380-9156

Web site projekta: www.international.uni-graz.at

Kontakt osoba u Sparkasse u Štajerskoj: Steiermärkische Sparkasse Bank, Johann Mehrl johann.mehrl@steiermaerkische.at Tel.: +43 (0)5 0100-35532, Fax: +43 (0)5 0100 9-35532

[highlight]Potpune aplikacije slati isključivo poštom do 07. marta 2014. godine[/highlight] (dan do koga aplikacija mora stići u Graz) na: Karl-Franzens-Universität Graz, Büro für Internationale Beziehungen c/o Christa Grassauer, “Best of South-East” Universitätsplatz 3, A – 8010 Graz, Austria.

Prilog: Application for “Best of South-East” – Academic Year 2014/15

(unmo.ba)