Nije tajna niti sramota da se na početku studija najčešće bojimo svojih profesora i predavača.


U situacijama kad s još 20-ak, a ponegdje i stotinjak kolega dijelimo tijesnu salu ili amfiteatar, kad još malo toga znamo o životu i autoritetima uopšte, ideja da se odvažimo i uspostavimo kontakt s profesorima može u nama izazvati nelagodu pa čak i paniku.